Bulta före…

Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Matt 6:31-34

Vårt liv äger rum i två riken: Världens rike och Guds rike. Ibland hör man uttrycket: “Välja det bästa av två världar”. Som kristen får vi aldrig förledas ta till oss det under vår vandring här. Vi vandrar visserligen i världens rike, men vår tillhörighet, vårt medlemsskap – var och när än denna vandring sker – är i Guds rike.

Denna världen kommer att rasa samman, medan Guds rike kommer att bestå. Världen rasar samman genom krig, ekonomisk kollaps, pandemier, naturkatastrofer osv, men Gud rike drabbas inte av detta.

Gud ord belyser detta gång på gång: “Sök först Guds rike”, “Älska inte världen”, “Gå ut och möt Honom!”… Vi skall inte vara bunden av världen!

Har vi inte förstått och börjat praktisera detta ännu, är det absolut tid att göra det nu. Inte “fundera på saken”. Inte tänka: “Gör det i morgon”. 

“Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er.” /Luk 11:9

“Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.” /Jes 55:6