Bygga stadigt

Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem – jag ska visa er vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När översvämningen kom vräkte sig floden mot huset, men den kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt.

Luk 6:47-48

Eftersom jag under mitt yrkesverksamma liv var elektriker, fick jag följa många husbyggen från projektstadiet till inflyttning. Jag vet hur viktig grunden är och hur många arbetstimmar som måste  läggs ner på den. Huset skall ju inte bara ha en prydliga fasad och var till för mys. Det skall skydda mot väder och också självt stå emot väder och vind – utan att försvagas och falla ihop.

I vår närtid väntar oss många ytterst kraftiga sataniska stormar och skyfall. De kommer vara både av rent fysisk art och andlig. De kommer var fullt synliga, kanske kännbara men också ytterst förfinade. 

Se på ditt “hus”! 

Har du byggt på rätt grund?
Ännu finns tid att bygg nytt!

Har du underhållit ditt hus?
Guds Ord, bönen och stunder med Herren är kristen tros underhåll!