Byggandets process

“I honom blir också ni uppbyggda till en boning åt Gud genom Anden.”

Ef 2:22


Att klubba ett beslut att bygga ett hus – efter mer eller mindre lång tid för alla beslutsprocesser – är ett ögonblicks verk. Men från det att spaden sätts i jord, till huset är klart kan det gå år och årtionden. Då talar vi om ett hus av dött eller nästan dött material.

Men du och jag är ett levande material. Vi utsätts ständigt för ny influenser och tvingas reagera inför ständigt nya och växlande idéer och krav från vår omgivning. Vi är inget enkelt material för Anden att jobba med. Ibland måste vi hyvlas av, ibland måste vi byggas på. Vi måste alltid lyssna efter Anden och aldrig säga oss vara färdiga.