Bygget

Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är.

1Kor 3:11–13


Något har gått fel – fruktansvärt fel!

Guds barn står fortfarande och stampar på samma ruta – med behov av spädbarnsmjölk. Det är absolut trons viktigaste ruta – visst! Men vad har hänt? Grunden är ju lagd, ett bygge påbörjat. Men uppenbart är att den världsliga egoismens anda underminerat hela bygget.

Istället för att bygget växer, stenvarv på stenvarv, våning för våning, bygger var och en sitt eget teologiska torn. Höga torn, på samma grund, men som osammanhängande, personliga monument.

Man har byggt dem högt och har ofta svårt att i ödmjukhet ta sig hela vägen ner till grunden. Ja, ibland tycks man till och med ha murat igen trappan ner. Man menar att tornet i sig är stadigt nog.

Från dessa torns skottgluggar skjuter man sina pilar åt alla håll – själva osårbara bakom egoismens kraftigt byggda murar.

Något har gått fel – fruktansvärt fel.

Man har inte låtit Anden bygga, men väl egoismens anda.

Och kanske, står Han som offrat allt för grunden, bland byggets vassa, trasiga, taggiga skuggorna – och gråter?

Jag och du måste våga betrakta vårt eget bygge – våga fråga: Är det med Ande eller egoanda vi byggt?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *