Anden och änden – 4

Hur får man Anden

“Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.”

vers 5, ur Joh 3:3-7

_____

Medan Anden kan visa sig genom olika gåvor, ex. tungotalet, är frälsningen en nyfödelseprocess, där Anden tar sin boning i oss och föder nytt liv.

Man kan med fog säga att tungotalet är en manifestation, av Anden – ett av Andens verk. Men liksom jag inte är frånvarande, för att jag tiger, är inte Anden frånvarande bara för att Han inte agerar med tungotal.

Jag vet, att man i vissa kretsar menar att Andens dop är avskiljt från frälsningen och att Andens dop omedelbart resulterar i tungotal. Tillspetsat blir tungotalet ett måste-tecknet för Andedopet. 

Detta är för många en tragiskt och förlamande lära.

Anden och änden – 3

Lampans olja

Men när de hade gått i väg för att köpa (olja) kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. 

vers 10, ur Matt 25:1-13

_____

Det oersättliga värdet av Anden i våra liv, får vi i bibelstycket ovan.

Andens processande i våra liv är radikalt! Han är ljus, guide, olja… – inte ett möjligt komplement, utan ett nödvändigt. Berättelsen om jungfrurna poängterar detta.

Det är inte Anden i sig som är lösen för att bli medtagen till bröllopet, men villigheten att överlämna sig till Andens ledning och bruk.

Vi kommer ett stycke på vägen som kristna genom vårt förstånd. Men förståndet måste inse sin begränsning och ta med Anden på resan.

“… de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.”  (vers: 4)

Anden och änden – 2

Vaksamhet

“Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet…”

ur vers 6, Matt 24:3-8

_____

Vi har alla blivit skrämda någon gång. Någon har hoppat fram bakom en dörr eller smugit upp bakom vår rygg med ett: “BU!”

Vi blev skrämda, förlorade för några sekunder fattningen. Kanske reagerade vi irrationellt. Hade vi varit uppmärksamma, sett oss omkring, lyssnat, varit iakttagande, hade vi kanske fått en föraning och regerat annorlunda.

Jesus säger: “Bli inte skrämda, inte förskräckta, förlora inte besinningen”.

Vi skall vara uppmärksamma, avläsa de tidens tecken Han gett oss. Detta är inget spännande erbjudande eller intressant tillval för en kristen – det är en uppmaning! 

Anden vill göra oss medvetna och ge oss blick för tidens skeende.

Anden och änden – 1

Två andar – olika “källor”

 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet

1 Mos 1:1-2

_____

“Ande” är en speciell “kraft” som talas om med olika namn: Guds Ande, Kristi Ande, människans ande, världens ande, Antikrists ande, Satans ande…

Dessa namn hänförs till två källor:

  • Ande från Gud
  • Ande från Satan

I ändens tid intensifierar Satans Ande sin aktivitet, för att i ett sista desperat försök, locka så många med som möjligt i Satans fall och förkastande.

Vi får därför aldrig avvända oss viljan till förståelse och erfarenhet av Guds Ande, men heller aldrig göra Anden till ett “jippo”! Antingen accepterar och bejakar vi Andens gåva idag, eller riskerar vi – i ändens tid – att förförs av charmen, karisman, utstrålningen… i Satans Ande, dvs i Antikrist.

Anden och evangelium

Ingen kan undgå att uppfatta Jesu uppdrag till sina efterföljare. Jo, jag vet att det finns de som menar att vi skall var tysta och låta handlingar tala och de som upplever att de har ett annat speciellt uppdrag som sin kallelse. Men grundläggande för varje frälst människa är att vara budbärare.Continue reading “Anden och evangelium”