Hoppa till innehåll

Kategori: Ändens tid

Snart öppnar Sverige igen…?

Det innebär att något införande om vaccinpass inte kommer att bli aktuellt.
– Det förslag om vaccinationsbevis som är ute på remiss kommer inte att behöva användas för några evenemang, säger Amanda Lind.
Förslaget om vaccinationsbevis finns dock kvar och är ute på remiss, om smittan skulle öka igen.

Skriver Aftonbladet, den 24 september 2021. Men är inte detta dubbla budskap?
LÄNK: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QyPL4A/ett-stort-steg-mot-det-liv-vi-hade-fore-pandemin


Låt oss backa till den 10 september 2021 och SVT:

Regeringen öppnar för att införa vaccinbevis och föreslår nu att det ska kunna börja användas vid behov, om smittspridningen ökar igen.
– Vi behöver ha en beredskap om läget skulle försämras , säger Lena Hallengren i en kommentar.

LÄNK: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-lamnar-forslag-om-vaccinbevis-tankt-att-finnas-i-beredskap


Läget är alltså att just nu finns inga planer på ett vaccinpass/vaccinbevis. Men nu utreds och planeras för ett sådant.  Nu skall en möjlighet till begränsning konstrueras. Den skall sedan ligga i beredskap för att snabbt kunna införas, för att kringgärda den medborgerlig rörelse och handlingsfriheten för vissa grupper av människor. Det man talar om här är “vaccinpass”, men vilka andra kriterier kan inte i en framtid snabbt läggas till i dessa ny pass – för att användas som påtryckningsmedel?

Som Bibelläsare vågar jag påstå: 

Vi är inne i Jesus profetior om ändens tid – Matt 24:1 och 25:46 – och i Uppenbarelsebokens skeenden.

19 kommentarer

Från Israel till Vaccinationspass – 73 år

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. (Matt 24: 32-33)

Fikonträdet, är i Bibeln en bild för Israel, landet återbildades 1948. Grundordet för “släkte” är γενεὰ (uttalas genea), dvs mer riktigt “generation”. Årtalet 1948 plus en generation (75-90 år), för oss till ca 2023-2038.

Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666. (Upp 13:16-18)

“Det” ovan, är vilddjur nummer två. En varelse, person eller organissation som verkar för det första vilddjuret, det vi kallar Antikrist. Notera att Antkrist, när det andra vilddjuret börjar verka, redan finns på vår jord. Se vidare Upp 13:1-18.

Innebörd

Med oerhört snabba steg går vi nu in i den tid då ett vaccinpass (märke) kan komma att krävas i vårt land och redan krävs i vissa länder, för att få köpa mat. Den nuvarande databasen för vaccinpass innehåller inga uppgifter om vad du tycker avs “Vilddjuret”. Men över en natt kan en ny post införas i databasen.


UTAN OMSVEP:
Förstå i vilket tidsskede vi lever, vara vaken och fatta evighetsavgörande beslut nu! Bibelns 2000-åriga profetior, avs ändens tid, börjar i mycket rask takt uppfyllas.

2 kommentarer

Covid, vaccinet och Antikrist

När får vi ett 666-pass, tatuerat på hand eller panna?

Vad kan dessa ha gemensamt? Jo, det kan vara historiens och världens största och slutliga generalrepetition, inför den fas då man, kommer att införa märket – 666.

När Antikrist en gång kommit till makten eller i vart fall till någon form av position där han börjar ses som en stark, kanske och till och med universell ledare, kommer människor först utmanas, senare uppmanas och slutligen “tvingas” att hylla och underkasta sig honom. De flesta kommer tro att de gör något bra när de deltar i hyllningen. Andra kommer falla för myndigheter, medias, och kändisars påtryckningar – inklusive kristna ledargestalters…! De som inte står emot detta, kommer ganska snart att tvingas till det, genom någon form av 666-pass.

Dvs för de utan 666-pass medför det bl.a. att det blir svårt att kunna köpa mat.

Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. …dess tal är 666. (ur Upp 13:16-18)

Försök förstå den bakomliggande agendan i det som sker nu! Jag påstår INTE att vaccinpass är Antikrists märke! Men jag menar att man nu testar hur man skall bygga ett system för att via MANIPULATION genomföra märkningen.

2 kommentarer

Kristen i ändens tid

Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. (Matt 24:14)

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:19-20)

Att som kristen förstå vart tiden lider är ytterst viktigt. Att utvärdera vårt agerande, i förhållande till tidens skeenden, måste vara en naturligt följd av detta. Här talar vi ex om att:

  • Ta vår gemenskap med Gud på allvar.
  • Förstå att prioritera vår vardag.
  • Kanske göra oss beredda att klara oss bättre själva i en nödsituation. Sådana tror jag kommer att komma allt tätare och bli allt mer märkbara.

Men låt oss föra tankarna ett steg vidare: Hur agerar vi som kristna utåt, i ändes tid? Drar vi oss tillbaka, söker skydd, tar betäckning, eller går vi på offensiven?

Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. (1 Pet 4:7)

Att ”vara beredd och planera för det värsta, men också be om det bästa” är rätt! Men låt oss också be om ledning att ännu mer våga peka på evangelium – medan tid och öppenhet finns. Låt oss ta bönen om att få vara Hans redskap på ännu större allvar. 

Ändetiden kommer allt närmare och jag tror inte vårt perspektiv inför denna tid bör vara alltför många år framåt! Hur använder vi tiden, både för att förbereda oss själva och för att väcka vår omgivning? Inför stundande skeenden gäller det självklart att se om både sin Gudsgemenskap och sitt eget hus. Men vi får inte låta talet om ändens tid stanna vid detta. Utan här också – med största medvetenhet – inbegripa min medmänniskas behov av frälsning.

1 kommentar

Förnekandet

 

Det låter som en bok eller filmtitel, men det är både en resumé och ett fakta. Det har förnekats och betvivlats för länge!

En mångfald av teologer, samfundsledare, församlingsledare och “vanliga” kristna, har förringat, förnekat och förkastat – och det ibland ganska häftigt – talet om ändens tid under de sista 40-50 åren. Talet om Jesu återkomst har hamnat allt längre och längre ned som ämne för undervisning. Ja, allt sedan mitten på 70-talet – samtidigt med att Jesusrörelsen förklingade – har ämnet ansetts suspekt och behandlats som icke rumsrent, icke politiskt korrekt eller icke lämpligt: “Det är ju störande och anstötligt”.

Notera, att ett av de prediko- och samtalsämnen som ofta följt med den kristna väckelsens vågtoppar, har varit talet om ändens tid. Medan samma ämne, under väckelsens vågdalar, ofta har  förtigits och förringats. 

“Det där vet vi inget om!” Med de orden har man nu sedan mitten på 70-talet gömt och glömt vad Guds Ord säger och vad ett allt mer krympande antal “läsare” varnat för: “Det kommer en vedermöda – är du redo?”

Nu tycks vi ha denna verklighet just runt det tidsmässiga hörnet.  Domedagsprofeterna är nu de stora profana svenska medieaktörer som Expressen och Aftonbladet. Källor till deras varningar och artiklar, som har domedags syftande rubriker, är FNs och flera andra fristående organisationers rapporter om: 2030, 2040, 2050…? Jag behöver nog knappast länka till deras artiklar, du bör inte ha missat dem!

Vågar du då fortfarande förneka Guds Ord? Är det fortfarande din lilla värld av hem, hus, bilar, båtar, resor, karriär osv, som är ditt livs mål och mening? Eller vågar, vill du och orkar du greppa att det Guds Ord profeterat om inte är obegripliga sagor, utan en nära förestående verklighet.

Lämna en hälsninge eller kommentar

…detta börjar hända…

“Men när detta börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.” 

Luk. 21:28.


Hur förstår vi dessa Jesu ord? Betyder de att innan det börjar hända, skall vi omgående ryckas upp?

Jesu ord är viktiga och det är viktigt att våga notera tidsperspektiven i det Han säger här, dvs: börjar och närma.

Inget av dessa två ord är ett exakta begrepp. Orden “när detta börjar hända”, syftar inte på en enskild specifik händelse utan på flera olika händelser, en grupp av händelser som vi skall se “börja”. Det är först då – när dessa börjat ske – som vi närmar oss.

När blir det höst? 

Det är en grupp av händelser som pekar mot om detta. Det börjar med att det blir mörkare, det blir kallare, växandet avstannar, löven börjar få färg och trilla av träden – ja stora delar av naturen börjar inta “försvars position” inför vintern: “Det börjar bli höst!” 

Men det sker inte över en enda natt, utan är ett tidsmässigt mer eller mindre långdraget skede. Olika tecken når oss och vi anar hösten, utan att minnas när vi egentligen såg det första. Sommaren börjar liksom huttra och darra – och vi säger till varandra: “Känns det inte som om hösten är på gång?”

Svaret på ett sådan konstaterande skulle kunna bli: “Jo.. nu får vi tänka på att vi närmar oss, då vi får kryper in och ha det mysigt, med en god bok, levande ljus och vänners sällskap”.

“närmar oss”… samma ord som Jesus använder ovan. När det Han tidigare talat om börjat hända, närmar sig också nästa skede – men notera ordningen! 

Börjat och närmar sig, tidsmässigt flytande begrepp. De följs åt, men inte så exakt att det först sker “pang-bom” och nästa lika “pang-bom” direkt därefter. Båda orden syftar på skeden som är tidsmässigt glidande och av obestämd längd. Själva uppryckandet, säger Guds Ord, sker i ett nu, men närmandet till uppryckandet sker inte förrän vi redan kommit in i börjans skede.  

Naturens indikationerna, som börjar komma allt tätare, tvingar oss snart notera att hösten börjar göra entre. Vi närmar oss med detta en avstressande tid. Då vi får söka skydd och “rida ut” det ofrånkomliga mörkret i våra hem.

Det finns många åsikter om när vi frälsta skall lyftas upp för att få skydd i vårt himmelska hem – undan vedermödan. De två som jag uppfattar som vanligast är att totalt motsatt varandra:

  • Vi skall ryckas upp plötsligt innan vi anar något, innan något händer. 
  • Vi skall tvingas genomleva hela vedermödan här på jorden.

Kanske är något av dessa rätt, men kanske är det så att vi skall lyssna på vad Jesus faktiskt säger! 

Vi skall uppleva början, se och känna av tecknen, men leva i visshet om att någon stan i denna början skall vi ändock känna glädje i vår kommande befrielse – uppryckandet. 

Om du tror att det är så som jag förstår Jesu ord, hur förbereder DU dig inför detta. Det kommer en tid fylld av frågor runt både lekamlig, mentalt och andlig överlevnad – en början – som vi måste vara vaksamma inför.

Det finns människor som kallar sig “preppers” som förbereder sig lekamligt och mentalt på alla tänkbara scenarior. Dessa kan gått stå som föredöme för dig och mig, men de saknar den viktigaste aspekten – den andliga förståelsen och förberedelsen. DEN är viktigare än alla annan förberedelse!

Lämna en hälsninge eller kommentar

Ett tecken

Profeten Hesekiel berättar – (Hes12:1-6):

Herrens ord kom till mig:

”Män­niskobarn, du bor mitt ibland ett upproriskt folk. De har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom de är ett upproriskt folk. Människobarn, gör dig i ordning för att gå i landsflykt. Gå i landsflykt inför deras ögon på ljusa dagen, vandra bort från din plats till en annan ort inför dem. Kanske ska de då inse att de är ett upproriskt folk. För ut ditt bohag på ljusa dagen inför deras ögon, som om du skulle gå i landsflykt. Ge dig i väg på kvällen så att de ser dig, så som landsflyktiga gör. Inför deras ögon ska du göra en öppning i väggen och föra ut bohaget genom den. Lyft sedan upp det på axeln inför deras ögon och för bort det när det har blivit mörkt. Täck över ditt ansikte, så att du inte ser landet, för jag gör dig till ett tecken för Israels hus.”

Frågan som kommer till mig, när jag läser detta är:

Är Sveriges kristna – jag och Du – ett tecken inför andra? Lever vi så andra söker sig till Gud och frågar vem är er Gud? Eller är det vi som frågar dem och tar efter de andra, så dessa tänker: Om de kan leva som oss, varför då bry sig om deras Gud, när också de följer våra gudars mönster och måttstockar?

Lämna en hälsninge eller kommentar

Förberedd – NU!

Det pågår förberedelser som skall leda fram en kommande ny världsordning. Det som sker är flera, till synes isolerade skeenden, som kommer öppna upp för ett välkomnande av Antikrist.


Det jag skriver nedan handlar inte om när uppryckande sker. Det handlar om den situation, den tid, vi lever i här och nu.

Före vedermödan – den största nöd som vår värld någonsin upplevt – kommer det finnas en tid av stor oro och skakningar på många olika områden. Dessa skakningar är händelser som kommer bana väg för en överhängande och till synes ofrånkomlig samhällskollaps, en ny världsordning och för ett allmänt accepterandet Antikrist som “frälsare“.


Jag har skrivit detta förr, men gör det igen. Redan nu, måste vi alltså vara förberedda inför dessa primära men reella vibrationer – som inte är vedermödan, utan varningar – upptakten – inför dess kommande.

  • Vi får inte stå som ett frågetecken, när din matvaruaffär har stängt en vecka, för att den inta kan ta emot betalning. 
  • Vi får inte stå med tank i bilen helt tom, när du har brått, måste åka iväg och tankautomaten inte accepterar ditt kort.
  • Vi får inte stå oförberedd, inför det vi som “läsare” vet skall komma.

Just nu talas det mycket om IT-attacker. Många förfäras över att några kan lyckas göra så här och att det kan få sådana konsekvenser: 

Är det inte “samhället” sak att skydda oss mot detta?

Men nej! Allt kan inte samhället skydda oss från. Inte ens den mest välutrustade stat, med en högteknologisk och stark arme, kan skydda alla mot allt. Coronans globala effekter borde vare en ögonöppnare. Man kan inte förbjuda, eller sätta lås för: pandemier, ekonomiska krascher, vädrets svängningar, stormakters militära upprustning och sinneslösa despoter osv.

Tar DU till DIG dettahur agerar DU?

Vilka reella konsekvenser kan just DU drabbas av och i vart fall försöka bygga upp ett försvar emot?

Att inte kunna köpa mat, eller ta dig dit du ska, är bara två ytterst verklighetsnära och allvarliga sanningar du kan komma att ställas för innan du ens läst detta inlägg till punkt. Det är inget vi kan skjuta upp, för att tänka på senare – när det väl sker är det för sent att agera. När maten inte går att köpa. När vatten bara finns att hämta i en tank, i en bit bort – hur och med vad skall du hämta det? När drivmedel plötsligt inte går att få fatt i, vad gör du då?

Dessa skeenden kommer inte att förannonseras i tidningar, via e-post eller via andra kanaler: 


Strömavbrott kommer att göras på din anläggning

den:... mellan kl:... och kl:...


Enda sättet att kunna hantera detta är att inta beredskap NU!  Det gäller att inte bara förstå att vi bör förbereda oss, utan verkligen förbereda oss – NU!

Lämna en hälsninge eller kommentar

Räddaren – vem är det?

Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 

1 Tess4:17

Det är tyvärr mörka bilder som basuneras ut ang. framtiden. Vi lever ständigt under hot om krig, pandemier och ekonomiska krascher – dessa skall och kan vi försöka skydda oss mot. Ett upprustat försvar, större försiktighet avs våra sociala kontakter, genomtänkt personlig ekonomi osv. Det finns vissa möjlighet till “självförsvar” mot allt detta. Men mot miljön och naturen…? 

När vinden sliter sönder människor hem och hus. När värmeböljor utmattar och släcker liv. När regn dränker och torka bränner upp vår mat. När naturens krafter blir oss överväldiga – vem räddar oss då?

Scenariot och frågeställningen kommer allt närmare. Vem har svaret på människors fråga: “Vem räddar oss nu?”

Svaren är inte FN, eller EU, eller någon annan organisation eller någon världslig frälsare. Dessa lösningar och svar har ingen reell kraft – lockande för en kort stund kanske – men inte för en slutlig evighet. De är alla ändetidens antikristliga luftslott. 

Svaret – det enda – har du och jag. Vår frälsare, Jesus Kristus, är den enda och reelle frälsaren. Gud har inte lovat någon “guld och gröna skogar” i detta liv. Ända sedan Adams tid har människor mött både livets goda och livets onda – som frälsta är vi inte undantagna. Men på oss som tror på Jesus Kristus skall med rätta en gång appliceras uttrycket: “Slutet gott, allting gott!”

För oss är inte krig, pandemier, krascher osv början på något slutligt värre, för oss är detta – om detta än också drabbar oss – början på något nytt, något gott och det fullkomligt fullkomliga.

Trösta därför varandra med dessa ord.

1 Tess 4:18

Lämna en hälsninge eller kommentar

Förringa inte påverkan från de som förringar Gud

Vad händer med ett land, om landets kristna (frälsta) tror att landets lednings agerande i förhållande till Guds Ord, inte påverkar landet? Om landets kristna inte bryr sig om vem som styr – och hur?

***

Tror vi som frälsta inte på andliga makter – Guds makter och Satans makter?

Jesus talar om Guds makter när Han är i Getsemane, Matt 26:53: "...tror du inte att jag kan be min Far att han genast sänder mig mer än tolv legioner änglar?"

Bibeln varna för Satans makter, ex i Upp 12:9: "Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom."

Även om modernismen avfärdar “tomtarna och trollen” som vidskepelse, existerar Guds och Satans makter och kämpar i det osynligt, runt om oss. 

Vi får därför inte tror att vi som kristna kan överlämna åt landets ledning att handla som de vill – när vi har möjlighet att påverka vilka de är. Vårt lands lednings agerande kan öppna eller stänga “andliga dörrar”. 

Guds Ord är vårt rättesnöre. Att förkasta Hans Ord är att förkasta Gud. Det är i sin tur att öppna upp och bjuda in Satan. Det finns inget andligt vacuum. Det sekulära samhället existerar bara teorin. I den andlig realiteten är talet om det sekulära samhället Bedragarens mest förförande och förödande lögn. Och när man avhänder sig Guds beskydd, vem skall då skydda?

Detta är inget partipolitiskt inlägg – det är mycket djupare och allvarligare än så! Vi ser och bävar över vart Sverige är på väg. Sverige behöver engagerade kristna, som förstår att på bred front reagera och göra något åt det – inte bar sucka och “två sina händer”, när vi får “bollen”.

Lämna en hälsninge eller kommentar