UNDERVISNINGEN om ändetiden – 2

Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen…

2 Kor 4:2

_____

Läran om ändetiden får aldrig bli en lära som utformas som fiction!

I våra dagar är talet om NWO ett allmänt begrepp. Det är ok att som icke kristen tala och skriva om detta utan att tro på Gud. Men vi måsta bli tydliga avs. skillnaden mellan NWO-läran och Bibelns lära om ändens tid.

NWO snubblar fram mellan att fantasy och konspiration. Bibelns undervisning om Antikrist är Guds varning om något som skall komma, det uttrycker inte något om eller kanske!

Jag skall erkänna att jag genom åren varit otydlig att skilja mellan NWO och Antikrists ändetid. Men jag uppfattar att här måste bli en förändring. 

Talet om Antikrist är ingen fantasy! Antikrist är inte i första hand satelliter, chip, övervakningssystem, kodsystem osv. 

Antikrist är en andemakt! Han kommer att förkroppsligas för en intensiv människojakt i ändens tid.

Renat Guld

Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se.

Upp 3:18

_____

Församlingsbreven – Upp kap 2 och 3 – kan läsas som brev till församlingar som fanns vid tiden då de skrivs. Men det finns också möjligheter att läsa dem som brev till Guds församling vid olika tidsskeden i historien. Så skull då brevet till Efesos, vara till första församlingsepoken och brevet till Laodicea till sista. 

Om jag antar denna tanke, ser jag att när vi når den sista församlingen har hälsningarna övergått från varningen: “Jag skall komma för att flytta din ljusstake.” (Upp2:5)

Via en signal till förberedelse: “Jag kommer snart.” (Upp 3:11)

Till att slutligt förkunna: “Jag står vi dörren och klappar.” (Upp3:20)

Genom den starka profetia i Guds Ord avs Jesu återkomst – landet Israels återupprättande (Matt 24:32) – förstår vi att vi lever i tiden då Han kommer mycket snart. Ja, “Han står vid dörren”!

Med det framtidsfacit i handen, är det nödvändigt att våga analysera vad som händer i Guds församling i dag och att ta Jesu uppmaning på största allvar! Det är hög tid att låta Jesus upprätta bruden. För hon tror hon är rik i sitt liberala, humanistiska tänkande. Hon tvingar Guds Ord foga och forma sig efter mänskliga tankebyggnader och blir genom detta: eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. (Upp 3:17)

UNDERVISNINGEN om ändetiden – 1

Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag…

Matt 24:37-38

_____

Läran om ändetiden får aldrig bli en egen nischad lära i kristen tro och undervisning!

Kunskapen och förståelsen om änden, leder inte per automatik till helgelse, djupare Gudsrelation eller “bättre” frälsning. 

Om någon vet något om ändetidens händelser är det denna världens härskare – djävulen. Han är besegrad, vet sitt slut, men blir inte frälst av det han vet. Kunskapen kommer han utnyttja så resultatinriktat som möjligt, för att dra med många i fördärvet.

Största målet är att få med Guds barn. Dessa är de han framför allt behöver agera inför – bara de uppresta kan fall och bara de kan utgöra ett hot mot hans plan!

Därför är förkunnelsen om ändetiden i Gud Ord så fyllt av varningar för förförelse och avfall. Denna undervisning får vi inte placera i en box för sig: “För att den är svår och känns otidsenlig!”

NTs sanning och konsekvens – 4

Vad är då sanningen och konsekvens?

De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss.

vers19, ur 1 Joh 2:18-25

_____

Sanningen är att:

  • Mänskligheten – genom Adam – gjorde ett val, som ledde till att den gick förlorad.
  • Guds kärlek till människan är gränslös!
  • Gud byggde en bro för människan att vände hem via.

Den sanningen befriar. Den sanningen, den bron – som är Jesus Kristus – är enligt Guds eget Ord, den enda sanning som leder människan hem igen.

Guds Ord säger att ingen kommer till Gud utan att passera över den bron, den vägen, det nålsögat – Jesus Kristus.

När någon, som menar att den vägen är “en av vägarna” far han eller hon fram med en konkret motsägelse till Bibeln.

De som sprider den “sanningen” har gått bort från oss. De har återvänt till vägen bort från Gud, till upprorets väg.

Vi får be för dem, älska dem, försöka led dem rätt, men aldrig… följa dem – oavsett titel och rang.

NTs sanning och konsekvens – 3

Fångna i förljugenhet

“Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.”

Joh 8:32

_____

Låt mig ställa en nödvändig fråga:

Tror Du att Guds Ord – Bibeln – berättar sanningen eller är en lögn?

OBS! Jag frågar inte om du följer minsta punkt i lagen, det finns det ingen som ärligt kan påstå sig göra. Jag frågar: Tror du tror Bibeln berättar sanningen om Gud och människan.

Ta inte lätt på frågan, skynda dig inte förbi den. Svaret behöver du inte ge mig, du skall ge det till dig själv – för att förhålla dig till det.

För om sanningen – som Jesus talar om –  är sanning, finns ingen möjlighet till kompromisser. Då blir alla andra “sanningar” lögner – och den som tror på dem lever fångna i förljugenhet.

NTs sanning och konsekvens – 2

SättA neD foten

Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus.

Ef 4:15

_____

I perioder av judisk historia beskrivs folkets tvehågsenhet i förhållandet till Gud. Gud tvingas gå tillrätta med dem, då de avviker från Honom och anammar omgivningens religiösa läror. Detta är bildligt sett ett äktenskapsbrott.

Därmed får jag anledning att åter framhålla äktenskapet mellan man och kvinna som en förebild för förhållandet mellan människa och Gud. Äktenskapet, sex och trohet är heliga val och inget vi som kristna skall “tumma på”!

  • Ta lika allvarligt, på vem man du vill dela ditt liv med  som sätta din frälsning till och vice versa. 
  • Förstå varför äktenskap och sex utsätts för sådan destruktiv devalvering som det gör i dag. Det är ett tecken i tiden, ett “smart drag” av Satan, för att få oss att ta lätt på vårt förhållandet till Gud.

I viss kristnen förkunnelse upprepar sig detta tvehågsna förhållningssätt i vår tid.

  • Sambo och äktenskap jämställs
  • Samkönade dito är ok
  • Jesus är bara en av vägarna till Gud

Synen på äktenskap o sex, och läran om flera vägar till Gud går hand i hand i vår tid.

Man ljuger om NTs sanning!

NTs sanning och konsekvens – 1

Omslutna och uppfyllda av sanningen

 Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna…

vers 14, ur Ef 6:14-18

_____

En stor fara för oss kristna idag, är att vi tar lätt på vad sanningen innebär.

Sanningen kan, i vår medialt upplysta tid, kännas obekväm – den skaver i brist på tro och förståelse, och vi lockas att lätta på den. Vi förmår inte stå upprätta inför humanistiska, politiska och religiös ideologiers angrepp Vi lossar på sanningens bältet och gör oss själva sårbara i brist på förankring i NTs sanning.

Sanningen gör oss fria – amen! Men när vi inte är förankrade i sanningen fångas vi lätt i villfarelsens nät. För villfarelsens andemakt – lögnens fader – är en mästare på att förvränga, så att gott blir ont och därefter ont blir gott.

Vi måste blir allt djupare förankrade i sanningen!  

Anden och änden – 8

Ändens tid – en religiös tid

Många falska profeter ska träda fram och bedra många…

vers 11, ur  Matt 24:10-12

_____

Sätt en tillfällig parentes runt ordet “falska” ovan och det framträder en ny viktigt kunskap om ändens tid. 

Ändens tid kommer inte var enbart kall, gudlös tid och entydigt sekulär. Det kommer finnas mycket gudssökande och religiositet, hur skulle det annars finnas en marknad för profeter – falska profeter?

Vi tycks i ändens tid gå mot en polariserad tid. Laglösheten tilltar, kärleken minskar, men behovet av religiositet ökar. Detta öppnar för djävulen att förföra, med falska gudsupplevelser genom falsk andlighet.

Vi får inte gå vilse här. Vi måste ge utrymme för Guds Ande nu. Det kommer bli allt svårare att förstå och skilja andarna ju närmare slutet vi kommer. 

Många kommer att falla och falla kan enbart de göra som bör stå – som en gång blivit uppresta. 

Anden och änden – 7

Hjälparen för mening i ändens tid

Jag är en främling på jorden.

vers 19, ur Ps 119:17-24

_____

Verser som denna får mig, att reagera och kanske rygga tillbaka och inta försvarsställning med orden: “Hur världsfrånvänt skall man som kristen leva?”

När jag funderat en stund på frågan kommer orden till mig:  “Lev i världen, men inte av…”

De betyder, sök Guds vilja för ditt liv.

Jordelivet är inte livsmålet. Världens värden inte min strävan. Mitt hem är himmelen, gemenskapen med Fadern. Den får jag en föraning av då himmelriket föds inom mig.

Då blir jag inte utan mål för jordelivet – men lockas inte av det som tillhör världen, utan av att få vara – om möjligt – ett vittnesbörd om Guds kärlek och längtan till gemenskap med alla människor.

Anden hjälper oss och bruka oss! 

Anden och änden – 6

Värderingar

Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent?Genom att hålla sig till Ditt Ord.

vers 9, ur Ps 119:9-16

_____

Hur kan man som kristen – Guds barn och ständig lärjunge – bevara sitt liv rent?

Genom att ge utrymme för Anden!

Motsatsen är att begränsa, bedröva, vara upprorisk mot och till sist kväva Anden. Den motsatsens väg vandrar många kristna. Det är en självvald väg, om än i viss mån omedvetet implementerad. För världens värderingar har tillåtits smyga sig in, leda och ges status som odiskutabelt rätt och riktig.

I undervisning förnekas och undanhålls den konkreta skillnad mellan världens och Bibelns värderingar. Och i mycket av församlingsgemenskap och annan gemenskap förstärks effekten av världens värderingsgrunder.

Världens värderingar kväver Guds Ande och förbered för ändetidens antikristliga ande!