Finns det hopp för världen?

Nej! Men det finns ett underbart hopp för människan – när hon vänder sig till Gud.

“Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.”

Luk 21:26-28


Självklart får vi inte ge upp världen! Medan begreppet “rädda världen”, allt mer börjar känns som en utopisk hypotes, får vi inte glömma våra medmänniskor och deras lekamliga och andliga hälsa. 

Att börja punkta upp alla hot som seglar upp vid den närmande framtidens horisont är bortkastad tid – om man inte behöver väckas förnekelsens koma. Men där med är det inte det verkliga slutet vi ser, utan den verkliga upprättelsen. Vi är påväg mot den tidsmässiga punkt då Guds globala förvandling kommer att äga rum. Jesus skall komma åter, upprätta ordning enligt Guds kärleksfulla vilja och införa ett kommande tusenårsriket.

Därmed är det vi nu kanske kan uppleva som hopplöshet, inte vad det ser ut att vara, utan något Gud själv – genom sin Son – kallar för födslovånda, inför det ny.

När vi nu förstår det så – att det handlar om födslovåndor – vad är det då som skall födas? Jo, det som redan nu har liv, skall födas fram i ljuset. Dvs den nya världen, med den av Gud frälsta människan skall födas fram.

Som frälsta har vi därmed inget att oror oss för. Gud har, genom sin Ande, den stund vi blev födda på nytt, befruktat oss till att födas in i den nya världen – vi är all Guds barn, eller: Vi är Guds foster, i den kropp som nu omsluter oss.

Oavsett vad framtiden annonserar, oavsett vad som drabbar kroppen, är vi de mest tryggaste människor som finns! Vi har inte världens afton framför oss, ut Guds frälstas morgon. Detta faktum, denna möjlighet, måste få predikas – medan tid ännu är!

Antikrist, uppryckandet och Jesu återkomst – 7

Antikrist och uppryckandet

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder… Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som… sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

2 Tess 2:1-4


Jag tror tveklöst att texten ovan handlar om uppryckandet: … vi ska samlas hos Honom. (Jmf Joh 14:3)

Tydligen har tessalonikerna ställts inför påståendet att de missat uppryckandet – blivit kvarlämnade. Men Paulus förklarar att så inte är fallet. Något specifikt måste hända innan: Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram… därefter förklarar han vem laglöshetens människa är. Det är han som sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Paulus skriver inte i klartext huruvida tessalonikerna skall vara kvar och se laglöshetens människa sätta sig i templet och säga sig vara Gud. Men vi vet att den som gör så är Antikrist. Och Antikrist framträdande – förklarar Paulus – måste de bevittna, innan de “samlas hos Honom”.


Se upp – förstå att vara beredda att avfärda honom!


Det påstås att församlingen rycks upp före Antikrists ankomst. Detta stycke skriver Paulus till församlingen i Tessaloniki – till oss – som är frälsta. Han gör inga åtskillnad mellan församlingen och judarna – avseende detta..

Forts. följer!

Antikrist, uppryckandet och Jesu återkomst – 6

Vedermödan och Antikrist (2:2)

Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer.

 ur Dan 9:26-27


Ordet vedermöda använde ofta, men ges ingen exakt betydelse i Guds Ord.

Antikrists framträdande beskrivs ibland som synonymt med vedermödan, enligt texten ovan omfattar hans tid 7 år – en Biblisk vecka. Förbundet innebären troligen en temporär lösning på konflikten i Mellanöstern. I början upplevs detta positivt.

Men efter halva tiden rivs delar av förbundet  upp – slakt och matoffer förbjuds. En svår tid för alla som vägrar accepterar “honom” som gud följer. Han kommer befalla att få tillbedjan och att få sitta på tronen i Guds Hus – templet.

Hel Antikrists period kan kallas vedermödan, med det blir ingen verklig vedermöda fören efter halva tiden, första tiden blir en tid av fruktansvärd förblindelse, förförelse och förvillelse. Antikrist kommer då framställas som frälsaren.

Veckor, som tals om i Dan 9, anses av flertalet bibelkännare betyda perioder om sju Bibliska år. Jmf Dan 9:27 med 12:11. 

Sker då uppryckandet före, mitt i, eller efter vedermödan ? Det beror på vilken tidsaspekt man avser med ordet.

Forts. följer!

Antikrist, uppryckandet & Jesu återkomst – 5

Vedermödan och Antikrist (1:2)

Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer.

Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar.

Dan 9:27, 12:11


När jag var nyfrälst – på 60 och 70-talet – framställdes uppryckandet stundtals så, att det kunde uppfattas som skrämmande: “Se till att du inte blir kvarlämnad i vedermödan!”, kunde en barsk stämma ljud då. Så kom liberalteologins klemande och mycket av Ordets sälta förlorades – helt eller delvis…

Först ett trettiotal år senare, vaknade talet om ändens tid upp på nytt. Tyvärr har dock mycket av det övergripande budskapet fördunklats av dispyter. Det råder “språkförbistring” avs vedermödan, respektive Antikrists framträdande.

Vedermödan kan avse någon av följande tidsperioder:

  • Antingen ca 3 o ½ år + 3 o ½ år, dvs 7 år.
  • Eller enbart de sista ca 3 o ½ åren.

Antikrists framträdande, sker stegvis:

  • Först framstår han förförande, som frälsare – ca 3 o ½ år.
  • Därefter avslöjas hans rätta jag – en härsklysten tyrann och självutnämnd gud – ca 3 o ½ år.

Dessa olika tolkningar och förståelse skapar strider, då man brukar samma ord, men med varierande betydelser.

Notera: Vårt normalår är 365 dagar. Bibelns normlår, består av 12 månvarv med 29 resp. 30 dagar/månad, dvs 354–355 dagar.

Forts. följer!

Antikrist, uppryckandet & Jesu återkomst –4

Varför tala om ändens tid? (2:2)

“….vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er.

“…vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas?” Då började Jesus tala till dem: “Se till att ingen bedrar er.

“… vad blir tecknet när det ska hända?” Han svarade: “Se till att ni inte blir vilseledda.

Matt 24:3–4, Mar 13:4–5, Luk 21:7–8


Tre text ställen, med nästan ordagrant samma formulering – varför denna upprepning? Jo Jesus betonar det och jag vill för det vidare, vikten av att se, förstå och att vara beredda.

“Se till…”

Dessa ord är aktiverande, de intalar inte till passivitet i frågan om ändens tid. Men det är likväl inte en uppmaning att sök och påvisa “tecken”, för att kittla spänningsnerver och själv komma i blickfånget som “vaken”. Låt oss inte går vilse här!

Det är frågan om andliga överlevnad! Nu skall allt ställ upp och ner, med ytterst förfinad vältalighet, propagandas alla till buds stående medel och den bluffade massans sömniga medlöperi. Nu kommer vi – som Guds barn – att pekas ut som samhällets avskum och samhällsbyggets fara.

Det är allvar! Vi ser förvillelsens inträngande. Ännu inte fullkomligt öppet, men desto mer förföriskt.

Forts. följer!

Antikrist, uppryckandet & Jesu återkomst – 3

Varför tala om ändens tid? (1:2)


När du läser detta, läsa lugnt.
Fråga om du undrar – dela om du kan.
❣️


Jag önskar att du, i det jag skriver här, kunde uppleva något av det djupa allvar och den bävan jag känner:

Talet om ändens tid är ingen framtida fiktion!

Guds Ord om denna tid får aldrig ges ens ett uns, ett skimmer, en touch av något av “feelgood” litteraturens aura. Det gäller inte något framtida, fiktivt kittlande eller spännande. Vi måste sluta med alltför vidlyftigt och fantasifullt spekulerande om detaljer i Uppenbarelseboken – sedda i belysning av vår tids teknik. Jag nämner detta för att ge exempel på (säkert oftast omedvetet) fördunklande, förfelande och förvirrande av vår medvetenhet om att det faktiskt är allvar NU och gäller vårt handlande NU!

Jag upplev sorg, beklämdhet och oror, när jag ser hur ämnet formas till enkel osund nyfikenhet och uppseendeväckande spekulation.

Syskon! Vi står inför vår generations mest allvarstyngda tid och skeende. Lika unik, som skapelsens, Noas, och dagen då himmel och jord skall förgås! Det är dags att sluta bygga, söka och sprida konspirationsteorier – vare sig de kallas kristna eller är profana.

Vi måste vara förberedda!

Inte bara genom att bunkra upp, inte bara genom att bygga hemliga nätverk för kommande tider – även om allt detta är bra. Inte genom att i världslig mening “se om vårt hus”. Vi måste framför allt fördjupa oss i innerlig gemenskap med Herren!

Och notera. Jag skriver inte om Corona! Kanske kan detta vara en första krusning, men mer är det inte, hur allvarlig än Corona är.

Bli inte rädd! Men förstå allvaret, håll dig tätt intill Herren!

Forst. följer!

Antikrist, uppryckandet & Jesu återkomst – 2

Inte dag och klockslag!

Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Matt 24:36


Innan du ev hoppar över att läsa dessa inläggen, vill jag be dig läsa just detta. Jag utgår från versen ovan, grunden till mångas ointresse och oförståelse av det huvudrubrik belyser?

Detta kan uttryckas med: “Varför bry sig? Jesus har sagt att vi inget kan vet?” Man duckar bakom tolkning av Jesus ord. “Vi skall inte forska i detta!” Man uppfattar orden varnande.

Oavsett din förklaring, behöver du läsa följande!

Matt 24:36 avser inte huvudrubriken. Före citatet, säger Jesus: “Himmel och jord ska förgå…” Bland inte tidsbegreppen! Rubrikens skeden och “jorden undergång”, är olika händelser. På Biblisk grund kan jag säga: Det skiljer tusen år dem emellan!

Det är tidsgissning Jesus motsätter sig. “Dagen och klockslaget vet enbart Fadern!” Även om, det vore rubriken Jesus talade om, skall vi förstå att exakta tid punkt vet ingen – men med tidsskedet är det annorlunda. Han säger: “På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, (tidstecknen) att han är nära och står för dörren (Hans återkomst är just förestående).”

Vi skall få se tecken och uppleva en tid som innebär stor andlig förvillelse, fysiska umbäranden.

Vi måste vara beredda!

Forst. följer!

Antikrist, uppryckandet & Jesu återkomst – 1

Beredskapstid

När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser, det ska bli svält. Detta är början på födslovåndorna.

Mark 13:7–8


Säkert har du både läst och hört orden många gånger. Du har ett förhållande till dem, där du menar att du inte kommer att få uppleva detta, eller tvärtom kommer göra det.

Förståelsen om och när ett uppryckande sker, med avseende på Antikrists kommande och Jesus återkomst, varierar med stort, liksom vad tiden “vedermödan” omfattar. Tankeoredan avseende vedermödans tidslängd och innehåll, gör att vi ibland talar förbi varandra. Vi lyssnar och uttrycker oss dåligt, detta skapar aggreisva diskussioner, där vi istället ödmjukt och kärleksfullt borde varna och uppmana…

Vi går mot änden, en svår tid, särskilt om vi låter oss fångas av världen och samtidigt slumra i tron att Gud löser allt. Tron på ett uppryckande, före Antikrists, är tveklöst en ytterst farlig – om den visar sig fel.

Under huvudrubriken ovan (inte i direkt följd) kommer jag berätta personligt – med min ofullkomlighet och brist – hur jag uppfattar Guds ord.

Forts. följer!