“Var är er tro…?”

Orden kastas stundtals över oss, från uppblåsta trospredikanter – tagna ur Guds Ord men lösryckta ur sitt sammanhang. De  hjälper oss på intet sätt vidare genom att stärka oss, utan snarare tvärt om. Den tro vi har förkvävs, då vi upplever oss överbevisade och avslöjade. 

Men som ofta i evangelierna, finns samma berättelser upprepad med små differanser. Orden från ovan är hämtade från beättelsen om hur Jesus stillar stormen. Snabbt betraktade, kan vi tro att Jesus – med dessa ord – anklagar lärjungarna med. Men läser vi de två parallella texterna till Luk 8:25 – Matt 8:26 och Mark 4:40 – får vi mer förståelse av vad det är Han säger till dem.

 

OROSTIDER!

Idag har vi alla – Kristustroende, liksom icke… – all anledning vara bekymrade inför framtiden. Vår oro gäller oss själva, våra barn och barnbarn, vårt samhälle – ja mäsnkligheten. 

Problemen är många – detta kan vi inte blunda inför. Vår tro – hur “stark” den än är – löser dem inte. Enbart Guds kraft, kommer att göra det!

Vad vår tro, i detta sammanhang gör, är att den ger oss kraft, styrka, mod… Inte bara att överleva, utan att verkligen kämpa.

Du och jag som har fått nåden att tro på Jesus Kristus betraktar inte de mörka framtidscenariorna med fruktan och rädsla. Vi har ett mål bortom det som kommer att utspelas – vi närmar oss inte slutet, utan början!

 

“VARFÖR RÄDDA?”

För mer förståelse av orden: “Var är er tro?” går vi till de parellella ställena.

Det var vid tillfället ett riktigt, fruktansvärt oväder! Båten var på väg att gå under – alltså inte ngn vanlig blåsig överfart – och lärjungarna var uppenbarligen utom sig av rädsla! De hade med all säkerhet blivit räddare och räddare, och till slut var de övermannade av rädslan. Kanske hade de beslutat ge upp, sluta ösa båten, när någon gör en chansning: “Vi väcker Jesus! Han ligger ju bara där och sover.”

För min inre syn ser jag Jesus resa sig, med blött hår, blöta kläder, droppar av vatten hängande under nästan, hakan och öronen, men med ett varmt leende. Och de ligger inte minsta uns av anklagelse i Hans röst, när Han – efter att kvävt stormen – säger:  “Varför är ni rädda? Så lite tro ni har?” (Matt: 8:26), “Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” (Mark: 4:40).

Tro, målas stundtals ut som en prestation. Tro – som Guds Son talar om här – är en trygghet och ett i Gud förankrat hopp. 

Tro är inget vi blåser upp oss med, tro är något vi vilar i.

Varning!

UTAN GUD DÖR SVERIGE!

Då…

Vilka samfund fanns ? När apostlarna och Paulus agerade? När Petrus, Jakob och Johannes skrev sina brev? När den stora väckelsen bröt ut i Jerusalem och på andra platser? ”INGA!”

Vilka samfund fanns då, i Sverige? När väckelsen började dra fram här, under början av 1800-talet? ”INGA!” Fortsätt läsa “Varning!”

Kan frälsta avfalla?

Denna fråga avslutade en av kommentarerna till ett inlägg jag nyss läste på en hemsida: Är det så att Djävulen kan få en frälst människa att gå förlorad…?  Detta är en ytterst viktig fråga, då olika kanaler  snabbt, skrämmande och övertygande, försöker påverka våra åsikter och handlingar.  Fortsätt läsa “Kan frälsta avfalla?”

Sveriges vägval – och Vårt

Sveriges riksdagsval 2108 är ett av landets viktigaste val i historien! Varje val är viktigt, men i detta val väljer vi väg för Sveriges framtid. Många – även profana politiker – har kallat valet ett ödesval. För oss som är troende innehåller detta ”öde” ytterligare en dimension – den andliga: Skall Sverige förbli ett kristet landet eller välja en väg som gör det till ett antikristligt? Fortsätt läsa “Sveriges vägval – och Vårt”