Varning!

UTAN GUD DÖR SVERIGE!

Då…

Vilka samfund fanns ? När apostlarna och Paulus agerade? När Petrus, Jakob och Johannes skrev sina brev? När den stora väckelsen bröt ut i Jerusalem och på andra platser? ”INGA!”

Vilka samfund fanns då, i Sverige? När väckelsen började dra fram här, under början av 1800-talet? ”INGA!” Fortsätt läsa “Varning!”

Tro – från början till slut

 

Paulus använder i Rom 1:17 en mycket klar, nästan barnslig, men fullkomligt sann förklaring till vad som är Guds rättfärdighet. Det är enl vers 16, den kraft som frälser från Guds vrede (dom) över ogudaktighet och orätffärdighet. Hur är det möjligt bli delaktig i Guds rättfärdighet?

Fortsätt läsa “Tro – från början till slut”