Kristen tro från A osv. (6)

Vet, vill, men kan inte

Jag ser i mina lemmar en lag, som ligger i strid mot den lag som är i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag som är i mina lemmar. Jag arma människa! Vem ska befria mig från denna dödens kropp?

ur Rom 7:23–24


Mitt förra inlägg skulle kunna sammanfattas med dessa ord av Paulus. Dvs vi har en lag inom oss – en kunskap som styckevis kan bedöma vårt handlande och bedöma det som gott eller ont. Samtidigt bor denna kunskap i en kropp som ständigt attraheras av det onda. Vi förmår göra rätt styckevis, men styckevis handlar vi helt fel och försöker med bortförklaringar frikänna oss: “Så gör alla andra. Det är bar en gång. Ingen är perfekt.”

Denna självinsikt, som Paulus sätter ord på ovan, är den primära insikt som Evangelium måste få oss att acceptera: Vi är, i mått av vårt handlande och vår förmåga: “Omöjliga fall!”. Vi vill så rätt, men handlar så fel.

När vi kommit dit, att evangelium väckt oss inför denna förståelse, är det som om Jesus själv ställer sig framför oss och säger – som till den förståndige skriftlärde: “Du är inte långt från Guds rike.” Mark 12:34.

Kristen tro från A osv (5)

Kunskapens fälla

När dagen svalkades hörde de ljudet av Herren Gud, som gick omkring i lustgården. Då gömde sig Adam och hans hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på Adam och sa till honom: Var är du? Han sa: Jag hörde din röst i lustgården och blev rädd, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.

1 Mos 3:8–10


Vad som sker på djupet, när människan tar avstånd från Guds ledning – vilket hon gör när hon bryter Hans bud – är för mig omöjligt att fullt förstå. Men den omedelbart synliga konsekvensen är att människan ser – med kunskapen om gott och ont – att hon är naken. Adam och Eva blygs både för varandra och inför Gud – de gömmer sig.

Något katastrofalt, inträffar med barnskapets oskuld. Gud har skapat dem nakna, Han känner dem som de är – barn. Men de förlorar, i sin nya medvetenhet, oskuldsfullhetens kraft och frihet. Kunskapen om gott och ont stjäl de, men styrkan att förhålla sig själva obesmittade har de inte. De förstår rätt och fel, men lockas ständigt till fel och inser att de medvetet och på eget ansvar låter sig falla. Oskuldens oansvarighet inför gott och ont upphör.

Synden, som människan omöjligt kan motstå, raserar oskuldsfullhetens väg till Gud.

Kristen tro från A osv. (4)

Var gick vi vilse

Då sa ormen till kvinnan: … Gud vet att den dag ni äter av den, ska era ögon öppnas och ni ska bli så som Gud, och veta vad gott och ont är. … då tog hon av frukten och åt och gav också åt sin man, som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna.

1 Mos 3:4–7


Fram till den stund då människa var nöjd med livet som Guds barn, gick allt väl för henna. Ja, det står till och med att “det var mycket gott” – 1 Mos 1:31.

Men så gav människan upp för frestaren och frestelsen, och vill pröva att gå sin egen väg. Hon valde att själv skaffa kunskap, på gott och ont – hon såg med sina egna begränsade ögon rätt och fel, lämpligt och olämpligt. Kunskapen väckte till liv både uppror och samvetet. Detta kunde inte hon då – och kan inte nu – bemästra. Det kittlar till synd, men genererar självfördömelse.

Vi är – utan Gud – inlåsta in i den trasiga kunskapens vilsenhet, som inte de skarpaste hjärnor kan lösgöra oss från. För av Guds synliga och osynliga, är enbart en smula möjlig att ana.

Kristen tro från A osv. (3)

Varför “alla”?

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg.

Jes 53:6


Att “syndarna” de som gör orätt behöver frälsning är inte svårt att förstå, men att alla behöver det…

Lagbrytare är en beteckning på sådana som bryter mot lagen – lagbrott – hit hör alltså även små avsteg, sådan som vi kanske inte räknar som brott, med som enligt ordets exakta betydelse gör oss alla till lagbrytare. Brott kan ge ringa böter eller mångårigt fängelse.

Vi måste inse att inför vår lag är ingen utan skuld.

Men inför Bibelns ord om hur vi skall handla mot vår medmänniska, ställs vi egentligen inför ännu hårdare villkor. Listan kan här göras lång över vad som är “brottsligt”, men ändå inte lagbrott ex:

  • Miljöförstöring är ngt vi tillåter oss, utan hänsyn.
  • Utnyttjande av andras dåliga löner o arbetsvillkor för vår egna konsumtion.
  • Plundring av andra länders naturtillgångar – bakom skydd av diverse bortförklaringar.

Ja, mycket av vårt behandlande av tredje världen, sker bakom manipulativa lögner och utan tillfrågan av vår nästas åsikt. Vi i välfärdsländerna vet ju “vad som är bäst för alla”…

Ändå är inte detta synden. Detta är syndens konsekvens. Konsekvensen av att vi alla gott vilse.

Kristen tro från A osv. (2)

Vem behöver evangelium

alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd…

ur Rom 3:23–24


– Har ni hört, Simon har blivit religiös?
– Det var i sista minuten för honom, annars hade det slutat riktigt illa, hoppas det håller!

Samtalet kunde komma från vilket lunchrum som helst och är typiskt för hur många människor ser på evangelium och frälsning. Frälsning är till för andra, “syndarna”, som sitter fast i missbruk eller kriminalitet. Men vi – som sköter oss – behöver ju inte bli religiösa. För religion, är något som har med fixa idéer att göra och som kan vara bra för vissa…

Men Bibeln talar inte om religion och fixa idéer, den talar om människans relation – gemenskap – med sitt ursprung och mål – om vägen till Gud.

Djupt hos de flesta finns en längtan till förståelse av vad livet verkligen handlar om: Varför är jag? och Vad händer sedan?

Vetenskapen formulerar teorier om livets ursprung, och dessa teorier blir sedan en accepterad “sanning” för allt. Men så – hur mycket vi än teoretiserar och ser teorierna som sanning – står vi där ändå inför de svåra beskeden, med varför…, i våra tankar.

Alla behöver evangelium!

Kristen tro från A osv. (1)

Inledning

Detta är början av Jesu Kristi, Guds Sons, evangelium.

Mark 1:1

…den heliga och oförgängliga förkunnelsen om den eviga frälsningen.

Mark 16:9


Kanske känner du inte igen Mark 16:9, slutet på det äldsta av de fyra evangeliernas omdiskuterade avslutning. Enligt de äldsta funna texterna, slutar Markus med 16:8. Något senare i tid, har 16:9 resp 16:9–20 blivit tillagt. De flesta vedertagna översättningarna har dock med 16:9–20, som tillhörande Markus evangelium.

Att jag tar med denna avslutning – Mark 16:9 – är för att få en självförklarande inramning till det jag vill skriva om. Jag tänker att ge mig i kast med att skriva något som jag vill kalla Kristen tro från A osv. För kristen tro har ett A – en början – men under hela vårt jordeliv kommer vi aldrig fram till något Ö, utan lever i ett ständigt “och så vidare”.

Är du intresserad att följa med i denna serie så håll utkik efter rubriken med dess tillhörande ordningsnummer.

Nästa del

Varning!

UTAN GUD DÖR SVERIGE!

Då…

Vilka samfund fanns ? När apostlarna och Paulus agerade? När Petrus, Jakob och Johannes skrev sina brev? När den stora väckelsen bröt ut i Jerusalem och på andra platser? ”INGA!”

Vilka samfund fanns då, i Sverige? När väckelsen började dra fram här, under början av 1800-talet? ”INGA!”Fortsätt läsa “Varning!”

Tro – från början till slut

 

Paulus använder i Rom 1:17 en mycket klar, nästan barnslig, men fullkomligt sann förklaring till vad som är Guds rättfärdighet. Det är enl vers 16, den kraft som frälser från Guds vrede (dom) över ogudaktighet och orätffärdighet. Hur är det möjligt bli delaktig i Guds rättfärdighet?

Fortsätt läsa “Tro – från början till slut”

Jesus, vilken?

Vi har idag i Sverige och västvärlden drabbats av en kraftig Jesus devalvering. Olika religioner ger olika bilder av Jesus och den Jesus vi, för bara några tiotal år sedan, underförstått talade om som Guds Son, är inte med nödvändighet den Jesus, som den du talar med, eller skriver för, ”ser” framför sig.Fortsätt läsa “Jesus, vilken?”