Dagens

Trons bön

Jesus svarade dem: “Detta släkte som inte vill tro! Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er?  Han svarade: “Den sorten kan bara drivas ut med bön.” Mark 9:19, 29 Tron till helande är en gåta. Jo, det finns de som påstår sig...

Fortsätt läsa …

Hårda hjärtan

När de fick se honom gå på sjön trodde de att det var ett spöke, och de skrek, för alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast med dem och sade till dem: “Var lugna. Det Är Jag. Var inte rädda.” Sedan steg han upp till dem i...

Fortsätt läsa …

Tillåt Guds ljus

”Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att de som kommer in får se ljuset.  Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker....

Fortsätt läsa …

Omvändelse – helgelse

De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig. Mark 6:12 Vad är omvändelse?  Vi kan ha många förklaringar av ordet, det är inte säkert det betyder samma sak för alla. För mig handlar det om försöka låta mig formas mer och mer så som Gud vill ha mig. ...

Fortsätt läsa …

Ett levande hopp

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds...

Fortsätt läsa …

Kvävd tro

En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Mark 4:7 Ibland frestas vi att se på denna vers ur ett mestadels sorgligt och tragiskt perspektiv. Vi suckar över det, bekräftar att så är verkligheten och går vidare. Men det...

Fortsätt läsa …

Bror och syster till Jesus

“Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?” Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: “Här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.” Mark 3:33-35 Hur är man genetisk, bror och syster?...

Fortsätt läsa …

Att röra vid Jesus

Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan, för han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig inpå för att få röra vid honom. När de orena andarna såg honom, kastade de...

Fortsätt läsa …

Vad inte världen ger

“Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.” Jesus Kristi ord från Joh 14:27 I denna tid behöver vi verkligen ta till oss detta ord: “Frid lämnar jag åt er!” Vi...

Fortsätt läsa …

Vad och varför

“Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river det nya tyget bort ännu mer från den gamla manteln och revan blir värre. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall spränger vinet säckarna och både vinet och säckarna förstörs....

Fortsätt läsa …