Fariséernas surdeg

Texten nedan är inspirerad från Jesu samtal med lärjungarna, där Jesus varnar för fariséernas surdeg: Vilka är dagens surdegar? (Luk 8:14-21)

Surdeg generellt

● Surdegens storlek är enbart en bråkdel, av den egentliga degens.

● Surdegen funktion är att jäsa – blåsa upp – men också att smaksätta, göra brödet mer hållbart mm.

● Surdegens knådas in i degen och när den gör det sker en process som kallas ”genomsyrning”: Den lilla delen surdegen, påverka hela degen.

● Surdegen är en smula av gårdagens deg, som i sig är genomsyrad av den degens föregångare osv.

Surdeg som liknelse

Surdegen är bilden av något som är orent, den bär ju med sig det gamla. Det osyrade brödets högtid är en strak bild av hur man fullkomligt städar bort gammalt, för att ge plast för något nytt. Om det gamla får vara kvar, är det nya inte fullt ut nytt, utan en blandning – hur svag den än är. Och den minsta smula på nytt kommer att genomsyra det nya med det orena.

Surdeg i vårt dagliga liv

Den stund vi överlämnar våra liv i Guds händer – i tro på Jesus Kristi fullkomligt förnyande offer – sker det personliga osyrade brödets högtid. Vårt gamla rensas ut – totalt – och Guds nya flyttar in. Vi kallar det gamla för världens rike – det nya för himmelriket. Det av synd genomsyrade gamla riket i oss – världen – städas bort, och ett nytt, genom Guds nåd fullkomligt rent himmelrike flyttar in.

Låt oss därefter hålla ögonen öppna inför vår inneboende vilja till religiositet, så vi inte på nytt för in gammal surdeg: Fariséers, kyrkosystems och moderna trosriktningars surdegar.

Det är Jesus som frälst och frälser oss, inget annat.

Nöjd eller självgod?

Tanken slog mig tidigt på morgonen när jag just vaknat. Klockan var väl strax efter sex och vädret var fuktigt och disigt – om än inte kallt. Sängen var varm och skön och ännu en gång njöt jag av få vara pensionär: Att få äga den tid jag äger och att få var frisk nog att nyttja den som jag vill. Fortsätt läsa “Nöjd eller självgod?”

Bön och Guds vilja

Detalj ur Otto Greiners “Bedjande händer” – omkring år 1900.

”Herre, vill Du, så kan Du…”

Den spetälske mannen, i Matt 8:1-4, ber i ödmjukhet Jesus om ett under som fullkomligt skulle revolutionera hans liv. Mannens enkla bön är fixerad på Jesus. Han framhåller inte egen tro, inte egen förträfflighet. Han kommer till Jesus och i hans korta bön ligger fullkomlig förtröstan: Fortsätt läsa “Bön och Guds vilja”

Jesus Är

Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” (Matt 16:16)

Strax innan Petrus ger oss sin Jesus, beskriver lärjungarna folkets Jesus.

“Jesus”, säger de, “är Johannes Döparen, Elia, Jeremia eller ngn av de andra profeterna.” Idag säger förmodligen folket också: “en religionsstiftare”, ett “gott föredöme”. Men bara Petrus svar ger oss fullheten: Jesus är Messias, Guds Son!

Glid inte bort från vem Jesus är –  Han är Guds Son. Vi erbjuds – genom Honom – barns rätt till gemenskap med universum Skapare – tanken är svindlande. 

Människor åker jorden runt för att få se, eller än hellre snudda vid, en idol. Vi får – genom Jesus – möjlighet att här och nu krypa upp i Guds famn, tala med Honom, älskas av Honom, helas av Hans närhet.

Låt inte denna möjlighet bra förbli en utsliten trivialitet. Greppa den, var möjlig minut av dagen. I den möjligheten, är livets liv.

“Ge ni dem”

Jesus sa: De behöver inte gå härifrån.Ge ni dem att äta. Matt14:16

Orden är hämtade från tillfället när Jesus mättar femtusen män. De är inte mkt som finns till hands att äta. Men när Jesus lägger sin välsignelse därtill, blir det inte bara så det räcker, det blir så det blir över.

Vi har mängder av hungrande människor runt oss – bildligt hungrande. En hunger som inte är fysisk, men själslig. Många mår dåligt.

Ge ni dem att äta.” säger Jesus.

Du och jag har vad människor behöver. 

Kanske kan vi börja med att ge dem vårt leende. Kanske kan vi fråga ”Hur är det?” …och ta oss tid att lyssna…!

Med Jesu välsignelse, kan det vara inledningen till ngt vi inte ens kan ana.

Omsluten på alla sidor

Fore jag upp till himmelen, så är du där,
och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du ock där.
Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet,
så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.

(PS 139: 5-10)

Herrens omslutande och allseende är inte skrämmande. Allt det psalmisten talar om ovan beskriver trygghet! Inget drabbar mig som inte Gud ser, inget drabbar mig som inte Gud – ur ett evighetsperspektiv – löser mig ur.

Tack Skapare och Segrare att du vill kalla mig Din!

Försonade (frälsta)

Är alla människor frälsta? På denna fråga svarar Guds Ord:

Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. 2 Kor 5:19

Behöver vi då som människor göra ngt? Är allt bra som det är? Också här har Guds Ord svar:

Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! 2 Kor 5:20

Gud har, genom Jesus Kristi offer, dragit ett streck över människans synd. Men människan behöver ställa sig på Guds sida, vid detta streck. Gud dikterar inte, Han ger oss en oförtjänt och gränslös möjlighet.

Frid i kampen med dig själv

När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” Rom 5:1

Kämpar du mot fel och brister i ditt liv? Tycker du att du aldrig blir bra nog, faller du för frestelser…? Fortsätt kämpa, men håll fast vid Jesus Kristus!

Du har rätt att mitt i din kamp känna frid. För det är inte din prestation som är nyckeln till frid med Gud, utan din tro Jesus Kristus och vilja att följa Honom. Din misslyckande har Han redan köpt dig fri från.

Tillåt Guds ljus

Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att de som kommer in får se ljuset.  Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del är i mörker, då blir den upplyst helt och fullt, som när lampan lyser över dig med sitt klarasken.”  /Luk 11:33-36

Törs vi – som Guds barn – låta Guds ljus lysa på hela vårt liv? Eller är det så att vi gömmer undan någon del av livet? Ett “privat område” där vi upplever att Guds ljus – om det fick lysa klart och oavskärmat – skulle åstadkomma för stort personligt “offer”? “Privat område” – där Hans närvaro blir besvärande.

Vill vi verkligen leva ett överflödande liv i Kristus, måste vi också låta oss överflödas av Honom – utan några undantagna zoner.