Tilltal/profetior

Socialismens FÖRBANNELSE!

Detta är ett nödrop till Sveriges folk i allmänhet, men framför allt, till Sveriges kristna. Socialismen har blivit Sveriges förbannelse – en socialism som spritt sig till stora delar av alla politiska partier i Sverige. Socialismen står i opposition till Gud. Den lyfter fram människan och samhället som självtillräckliga för att skapa sin egen välsignelse. […]

Rulla till toppen