Du missar väl inte “Smulor”

Smulor är ett format för korta inlägg. Jag brukar tänka på detta som “en-minuts-formatet”. Formatet är för dig som vill ha ngt kort att läsa – till frukosten, på bussen, innan du släcker för kvällen… när och var det passar in.

Idag finns drygt 230 Smulor och det kommer ständigt fler. Alla publiceras i “blogg-kronologi”. Vilket innebär att de placeras i den ordning de läggs ut: Senaste överst.

Som hjälp och möjlighet för denna kategori, finns en spännande funktion med rubriken “Små Smulor”. Du hittar den under märket “MENY”, i sidans huvud.

När du klickar på länken “Små Smulor”, kommer du till en sida, med en klickbar “knapp”: “En smula av Smulor”. Du kommer till en ny Smula var gång du klickar där. 

Jag rekommenderar att du ber att Gud leder dig till den Smula just du behöver! Du kan naturligtvis se på det som ett slumpartade urval – vilket det i grunden är. Men jag är övertygad om att du kan be Gud använda denna funktion för just ditt behov av uppbyggelse. 

Det gäller dig och Jesus

När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, och då ropade han: “Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: “Davids son, förbarma dig över mig!”

Jesus sade till honom: “Du får din syn. Din tro har frälst dig.”

Luk18:35-39, 42


Hur mycket låter du dig påverkas av folk som bara går förbi, eller människor i din närhet? Den blinde mannen utanför Jeriko lät sig inte styras, det gällde ju Jesus och honom själv. Den förståelsen och den oböjliga viljan, förändrade hans liv totalt!  

Vems tjänare är du?

Men ve er som är rika! Ni har fått ut er tröst. Ve er som är mätta nu! Ni kommer att hungra. Ve er som skrattar nu! Ni kommer att sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er! För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.

Luk 6:24-26


Vad vill du att människor säger om dig och förknippar dig med? Är det med din position i arbetslivet, dina exklusiva intressen, ditt vackra hem…? 

Det finns bara en du skall sträva efter att bli förknippad med – i handling och ord – detta oberoende av din önskan om människor uppskattning.

Handla och tala så som Gud förmanar dig! Sök inte människor tillrop. Människor kan bara ge dig en kort och flyktig lön – som mycket snabbt kan tas i från dig. Men Guds lön, för ett osjälviskt tjänande, har evigt värde.

Vi har ett hopp!

20 november 2020

Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet.

1 Pet 4:13


Jag tror många människor önskar en bättre värld, fri från sjukdom, olyckor, lidande, orättvisor… De flesta ser nog detta som en utopi – men det är det inte för Gud!

Gud kommer att återställa allt – utrota det onda.

Som Guds barn ser vi fram emot detta. Tills dess får också vi lida – kanske värre än andra. Men vi ser fram emot den dag då vi i evighet, skall få jubla inför Herren.

Var inte rädd

19 november 2020

Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

Luk 12:32


Ordet “beslut” ovan översätts också med “behagat” – Gud handlar inte med oss av plikt, utan för att Han älskar.  Smaka på tanken: Jesus dog inte för att han måste, Jesus dog för att Han älskade och älskar.

“O vilken kärlek, underbar, sann! Aldrig har någon älskat som Han.” diktar Lina Sandell-Berg.

Vi lever mitt i denna kärlek. Låt oss be att den blir grunden för våra tankar, våra ord och vårt handlande.

Vårt segerbyte

18 november 2020

Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt.

ur Fil 2: 6-7


Vad är mitt segerbyte?

Att bli vän med några som är mer än vanliga fiskare – fint folk att visa upp som vänner? Att skaffa mig materiell status – inte bara en enda mantel? Att få ett jobb som glänser lite – inte bara förbli en vanlig tullindrivare?

Vad är mitt segerbyte, att få följa Jesu och Hans exempel eller jaga världen?

Det jordisk och det himmelska

17 november 2020

I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden.

Heb 11:13


I bland kan talet om “vårt hemland” – med avs på det himmelska –  låta som en verklighetsflykt och vi skall självklart leva här och nu! Men låt oss inte bygga fast allt i vad denna världen ger oss. 

Vad denna världen kan ge, kan den också snabbt ta ifrån oss. Medan vårt himmelska är fast förankrat i Gud.  

Helgelse

14 november 2020

Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag.

2 Pet 3:17-18


Den som vill bli bra och bättre, måste träna, för att växa mot målet. Detta gäller musiker, konstnärer, idrottare, yrkesarbetare osv.

Varje kristens mål är att bli mer lik Mästaren, Jesus Kristus, Guds Son.

Hur mycket träningstid, i from av bön, Bibelläsning och Andens inlyssnande väljer vi att ge oss själva för detta?

Anden – vår lykta

13 november 2020

Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker.

Luk 11:34


När Guds Ande får livsrum i vårt liv, förmår vi genom Hans vägledning navigera genom livet. Vi upptäcker – med Andens hjälp och ljus – sådan som vi inte tidigare uppfattade. Vi får nya ögon att se och ta oss fram med i världen.

Guds Ande vill få – och måste få – utrymme att hjälpa oss.