Steget ut

Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser… Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud!

2 Kor 5:19-20


Jesus tog alla våra synder på sig – allas, alla synder!

Vi har ett nytt liv att gå ut till – in i. Dörren till det fängelse som binder oss är bortsliten. Alla har getts rätten att ta steget…

Men just det steget – steget ut – tar vi var och en själva. Vi förblir i fängelset, inte inlåsta, men ändå kvar, tills vi tar steget ut genom Hans försoning.

Vågar du?

Jesus lade fram en annan liknelse för dem: “Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”

Matt 13:31-32

Vågar du göra med himmelriket,
vars entré är Jesu Kristi nåd och frälsning,
som mannen gjorde med senapskornet,
plantera det i ditt hjärtas trädgård? 

Det kommer att växa och förändra allt,
om du tillåter det.

En Kristi rökelse

Men vi tackar Gud, som ständigt för oss fram i Kristi segertåg…

Ur 2 Kor 2:14


Vilket underbart Ord att få och att få dela!

Det är inte jag och mitt, inte vi och vårt, som skall gå fram med personliga segrar – det är Kristus som skall göra det. Därför gör vi bara frimodigt vad Han ber om, utan att vända oss om och räkna in resultat. När vi låter våra liv bli en hälsning från Gud, behöver vi inte skämmas, men skall inte heller förhäva oss – oavsett vad som händer.

Förnekar vi Jesus?

Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min Far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min Far i himlen.

Matt 10:32-33


Har du tänkt på att man kan säga mycket utan använda ord? Kroppsspråket talar: en isande blick, en förolämpande fnysning, en i missnöjdhet rynkande panna, ett värmande leende, osv.

Utan ett enda ord kan vi uttrycka en uppsjö av känslor. Vi kan vara riktigt tydliga, utan att använda ett enda ord – nicka bejaka eller skaka nekande på huvudet.

Vi kommer också med vårt handlande – utan att vi säger något, eller med kroppsspråket uttrycker oss – bejaka eller förneka vår tro på Jesus Kristus.

Teologi utan Ande

Och han (kung Herodes) samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: “I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten”.

Matt 2:4-5


I texten ovan är det Israels religiösa elit som tillfrågas om var Messias skall födas: “I Betlehem…”. Tänka att veta så mycket, men ändå missa allt.

Låt oss aldrig glömma att låta Anden leda oss i våra tankar och våra liv. 

Du missar väl inte “Smulor”

Smulor är ett format för korta inlägg. Jag brukar tänka på detta som “en-minuts-formatet”. Formatet är för dig som vill ha ngt kort att läsa – till frukosten, på bussen, innan du släcker för kvällen… när och var det passar in.

Idag finns drygt 230 Smulor och det kommer ständigt fler. Alla publiceras i “blogg-kronologi”. Vilket innebär att de placeras i den ordning de läggs ut: Senaste överst.

Som hjälp och möjlighet för denna kategori, finns en spännande funktion med rubriken “Små Smulor”. Du hittar den under märket “MENY”, i sidans huvud.

När du klickar på länken “Små Smulor”, kommer du till en sida, med en klickbar “knapp”: “En smula av Smulor”. Du kommer till en ny Smula var gång du klickar där. 

Jag rekommenderar att du ber att Gud leder dig till den Smula just du behöver! Du kan naturligtvis se på det som ett slumpartade urval – vilket det i grunden är. Men jag är övertygad om att du kan be Gud använda denna funktion för just ditt behov av uppbyggelse. 

Det gäller dig och Jesus

När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, och då ropade han: “Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: “Davids son, förbarma dig över mig!”

Jesus sade till honom: “Du får din syn. Din tro har frälst dig.”

Luk18:35-39, 42


Hur mycket låter du dig påverkas av folk som bara går förbi, eller människor i din närhet? Den blinde mannen utanför Jeriko lät sig inte styras, det gällde ju Jesus och honom själv. Den förståelsen och den oböjliga viljan, förändrade hans liv totalt!  

Vems tjänare är du?

Men ve er som är rika! Ni har fått ut er tröst. Ve er som är mätta nu! Ni kommer att hungra. Ve er som skrattar nu! Ni kommer att sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er! För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.

Luk 6:24-26


Vad vill du att människor säger om dig och förknippar dig med? Är det med din position i arbetslivet, dina exklusiva intressen, ditt vackra hem…? 

Det finns bara en du skall sträva efter att bli förknippad med – i handling och ord – detta oberoende av din önskan om människor uppskattning.

Handla och tala så som Gud förmanar dig! Sök inte människor tillrop. Människor kan bara ge dig en kort och flyktig lön – som mycket snabbt kan tas i från dig. Men Guds lön, för ett osjälviskt tjänande, har evigt värde.

Vi har ett hopp!

20 november 2020

Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet.

1 Pet 4:13


Jag tror många människor önskar en bättre värld, fri från sjukdom, olyckor, lidande, orättvisor… De flesta ser nog detta som en utopi – men det är det inte för Gud!

Gud kommer att återställa allt – utrota det onda.

Som Guds barn ser vi fram emot detta. Tills dess får också vi lida – kanske värre än andra. Men vi ser fram emot den dag då vi i evighet, skall få jubla inför Herren.