Jesus Är

Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” (Matt 16:16)

Strax innan Petrus ger oss sin Jesus, beskriver lärjungarna folkets Jesus.

“Jesus”, säger de, “är Johannes Döparen, Elia, Jeremia eller ngn av de andra profeterna.” Idag säger förmodligen folket också: “en religionsstiftare”, ett “gott föredöme”. Men bara Petrus svar ger oss fullheten: Jesus är Messias, Guds Son!

Glid inte bort från vem Jesus är –  Han är Guds Son. Vi erbjuds – genom Honom – barns rätt till gemenskap med universum Skapare – tanken är svindlande. 

Människor åker jorden runt för att få se, eller än hellre snudda vid, en idol. Vi får – genom Jesus – möjlighet att här och nu krypa upp i Guds famn, tala med Honom, älskas av Honom, helas av Hans närhet.

Låt inte denna möjlighet bra förbli en utsliten trivialitet. Greppa den, var möjlig minut av dagen. I den möjligheten, är livets liv.

“Ge ni dem”

Jesus sa: De behöver inte gå härifrån.Ge ni dem att äta. Matt14:16

Orden är hämtade från tillfället när Jesus mättar femtusen män. De är inte mkt som finns till hands att äta. Men när Jesus lägger sin välsignelse därtill, blir det inte bara så det räcker, det blir så det blir över.

Vi har mängder av hungrande människor runt oss – bildligt hungrande. En hunger som inte är fysisk, men själslig. Många mår dåligt.

Ge ni dem att äta.” säger Jesus.

Du och jag har vad människor behöver. 

Kanske kan vi börja med att ge dem vårt leende. Kanske kan vi fråga ”Hur är det?” …och ta oss tid att lyssna…!

Med Jesu välsignelse, kan det vara inledningen till ngt vi inte ens kan ana.

Omsluten på alla sidor

Fore jag upp till himmelen, så är du där,
och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du ock där.
Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet,
så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.

(PS 139: 5-10)

Herrens omslutande och allseende är inte skrämmande. Allt det psalmisten talar om ovan beskriver trygghet! Inget drabbar mig som inte Gud ser, inget drabbar mig som inte Gud – ur ett evighetsperspektiv – löser mig ur.

Tack Skapare och Segrare att du vill kalla mig Din!

Försonade (frälsta)

Är alla människor frälsta? På denna fråga svarar Guds Ord:

Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. 2 Kor 5:19

Behöver vi då som människor göra ngt? Är allt bra som det är? Också här har Guds Ord svar:

Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! 2 Kor 5:20

Gud har, genom Jesus Kristi offer, dragit ett streck över människans synd. Men människan behöver ställa sig på Guds sida, vid detta streck. Gud dikterar inte, Han ger oss en oförtjänt och gränslös möjlighet.

Frid i kampen med dig själv

När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” Rom 5:1

Kämpar du mot fel och brister i ditt liv? Tycker du att du aldrig blir bra nog, faller du för frestelser…? Fortsätt kämpa, men håll fast vid Jesus Kristus!

Du har rätt att mitt i din kamp känna frid. För det är inte din prestation som är nyckeln till frid med Gud, utan din tro Jesus Kristus och vilja att följa Honom. Din misslyckande har Han redan köpt dig fri från.

“…inte det som världen ger.”

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.”

Satt här på kvällen i min soffa, där jag brukar läsa ur Guds Ord och samtala med Herren. Då kom den bara över mig: Den frid som inte världen kange. Vilken nåd att få äga denna frid. Inget i världen kan bygga den, inget i världen kan förgöra den.

Som Guds barn har vi en fast, oförstörbar, evig frid i Gud. Låt oss ta fasta på det och söka Herren än djupare, redan idag. Då vi står trygga, när världens trygghet krackelerar.