Coronadiktaturen – 1

Den offentligt och överstatligt utbasunerade bilden av Corona och Covid
kan sammanfattas så här:

  • Corona är namnet på en virusfamilj
  • Covid är namnet på en infektion (sjukdom)

Corona är alltså orsaken och Covid verkan. Man kan komma ihåg att alfabetiskt kommer Cor… före Cov… Man drabbas först av Coron och kan därav få Covid. 

Coron är ett gemensamt namn för ett stort antal virusfamiljer som i de flesta fall drabbar djur. 2019 upptäcktes det virus vi i dagligt tal kallar Corona, egentligen SARS-CoV-2. Då detta virus drabba människor, talar man om att de drabbats av Covid, eller Covid-19.

SARS-CoV-2 eller Corona, är samlingsnamnet för flera virus varianter, alla med varierande grad av hotfullhet. De kan generera olika “grader” av Covid-19 och förstärkas av bakomliggande sjukdomar och allmänt nedsatt hälsotillstånd.

WHO delar in dessa varianter i tre grupper.

Variants of Concern (VOC) 

  • Alfa
  • Beta
  • Gamma
  • Delta

Variants of Interest (VOI) och Variants Under Monitoring (VUM). Det är virus i gruppen VOC som är mest hotfulla. Fyra varianter som kan bli fler. 

Den mindre proklamerade och inte gärna offentligt utbasunerade bilden
är denna faktiska situation.


Runt Corona – med detta virus som förevändning – byggs nu upp ett globalt diktatoriskt system i världen. Pådrivare är WHO, som åtar sig att axla Gud Faderns och Jesus Kristi roll: Att frälsa mänskligheten.

________

Men vår sanne Gud Fader tvingar ingen,
Han frälsning är en gåva
.