Coronavirus

När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

Luk 21:31


Bakgrund

Corona är en större grupp virus, SARS (2003) är ett av dessa virus. Dessa dagars virus heter: SARS-CoV–2, sjukdomen heter: Covid–19.

Behöver vi vara rädda?

Som Guds barn kan vi självklart bli rädda, men har ingen orsak att drabbas av panik. Vi vet ju – sett ur frälsningens perspektiv – vart vi är på väg!

Skall vi vara försiktiga?

Jag tror det finns anledning att ha mat som konserver och torrprodukter hemma, så vi kan hålla oss hemma en tid – köpa på oss sådant som vi ändå har behov av, står sig och brukar ha hemma, men göra det i lite större kvantiteter: Låt oss vara medvetet försiktiga. Att ta hand om sig är inte bristande tro!

Är Coronaviruset “tecknet”?

Säker kommer många spekulationer att födas om att detta är det specifika “ände-tids-tecknet”. Personligen tror jag det är ett av flera. Tydligt, men likväl bara ett av flera, som förebådar vad som är på väg. Det största tidstecknet har vi redan fått: Israels nybildande 1948 och Jesu ord att den generation som ser det, är generationen som skall se Hans återkomst och uppleva allt som skall ske straxt före.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *