Coronavirus

När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

Luk 21:31


Bakgrund

Corona är en större grupp virus, SARS (2003) är ett av dessa virus. Dessa dagars virus heter: SARS-CoV–2, sjukdomen heter: Covid–19.

Behöver vi vara rädda?

Som Guds barn kan vi självklart bli rädda, men har ingen orsak att drabbas av panik. Vi vet ju – sett ur frälsningens perspektiv – vart vi är på väg!

Skall vi vara försiktiga?

Jag tror det finns anledning att ha mat som konserver och torrprodukter hemma, så vi kan hålla oss hemma en tid – köpa på oss sådant som vi ändå har behov av, står sig och brukar ha hemma, men göra det i lite större kvantiteter: Låt oss vara medvetet försiktiga. Att ta hand om sig är inte bristande tro!

Är Coronaviruset “tecknet”?

Säker kommer många spekulationer att födas om att detta är det specifika “ände-tids-tecknet”. Personligen tror jag det är ett av flera. Tydligt, men likväl bara ett av flera, som förebådar vad som är på väg. Det största tidstecknet har vi redan fått: Israels nybildande 1948 och Jesu ord att den generation som ser det, är generationen som skall se Hans återkomst och uppleva allt som skall ske straxt före.