Covid-19, är inte slutet!

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

Mark 13:28-30

 _____

Jag skriver detta efter att ha fått och läst följande länk: Covid-19 planerades för att inleda den Nya Världsordningen (NWO) UPPDATERAD! Texten är en, översättning av ett inlägg på den engelskspråkiga sidan: Humans Are Free. Sidan “Humans Are Free” är ingen sida jag oreserverat rekommenderar. Sidan innehåller överlag artiklar som är mycket bra och intressanta, men också artiklar som förfinat sänder kryptiska andliga signaler… (Våga vara kritisk!) Ovanstående artikel har dock ett budskap som summerar sanningarna och teorierna om Covid-19. 

Till denna länk känner jag mig manad att foga följande text:

_____

Mycket av blogg och Facebookinlägg handlar i dessa dagar om Covid-19 och sprider en uppsjö av både faktisk och falsk information. Att sortera sensationella konspirationsteorier, från halvseriös undersökande journalistik – med omedvetet insmugna fel och brister – till verkligt och sanna avslöjanden är omöjligt!

Men ett vet vi: Jesus skall komma tillbaka – som segrare!

Detta gör att vi inte har någon orsak att misströsta – om det nu inte är denna värld, med alla dess orättvisor och lidanden, vi vill rädda. Nej, den går – oavsett Corona och NWO – mot sitt slut. Vi vet också att den sista generationen, före uppryckandet, under en kort tid kommer att möta motgångar, ja, kanske också fysiskt lidande till döds. Ja, vi vet, att detta redan drabbar många av våra syskon runt vår jord!

Men det är Jesus som kommer att segra i allt detta! Den tid av möda vi upplever här, kommer att vara “ett inte”, mot allt det underbara som skall ges åt oss för evigheten framöver.

Blir du oroad av att läsa den artikel jag länkat till ovan – du kommer säkert att läsa och höra mer i samma anda – håll fast vid din tro på Jesus Kristus! Har du inte Jesus Kristus som Herre, sök Honom medan tid är.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *