Covid-19 och globalismen

Länken nedan är bara en påminnelse om vad jag skrev 29 mars, under rubriken: Covid-19 och Antikrist

Stängda gränser stoppar skyddsutrustning mot corona

Detta är dålig nationalism, som banar vägen för globalism – grunden för ett antikristligt styre.

Värt att notera är att Frankrike oftast varit en av de pådrivande länderna för bildandet av det som nu kallas EU – ett arbete som har en lång historia.

Nu agerar just Frankrike på ett sätt som måste anses förespråka ett än större påtvingat överstatligt agerande. Är det en medveten strategi? Är det via Frankrike ett antikristligt styre kommer initieras.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *