Covid-19 och Antikrist


  • Är Corona och Antikrist samma sak? Nej!
  • Kan Corona bära fram Antikrist? Ja!
  • Är Corona början på ändens tid? Kanske…

Så där kan vi försöka koppla Corona till några ord och uttryck som är direkt hämtade ur Bibeln.

Men låt oss se lite närmare på frågorna och svaren.

Antikrist är en person – detta är jag fullt övertygad om. Även om Ordet talar om antikrister, kommer sista tidens Antikrist vara en person, som till slut visar sig vara Satans son, som initialt uppträtt som en frälsare.

Corona kan bära fram behovet av fel sorts “frälaser”. Vi vet inte nu hur detta kommer att sluta. Det som först började som “förkylning”, blev en allvarlig sjukdom och vidare en pandemi. Detta lamslår hela samhället, med ekonomiska konsekvenser som ännu är ogreppbara. Corona stänger gränser och vi börjar ana byggandet nationell egoism, till skillnad från nationell stolthet o tryggt ädelsinne.

Detta är grogrund för ett glorifierande globalism under en vältalig “hjältes” ledning – Antikrist.

Om globalismen – som motreaktion till osund nationell egoism – får fäste, är jag rädd för att detta blir den definitiva början på ändens tid – även om den kan börja som en segeryran, efter ett vunnet fältslag.

_____

Senkommen notering:

Söndag 29 mars 2020, skrev jag inlägget. Senare samma dag, sändes Agenda, i TV2. I detta program diskuteras EU:s roll i utvecklingen av Corona i Italien. När du klickar på länken nedan kommer du till den del i Agenda där man berör denna fråga. Klicka på “Fortsätt titta“, så ser du vad jag menar avs att Corona kan stärka viljan till globalism – även om inte det ordet används.

“Agenda”