Covid-19 och proportionerna

Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får.

2 Kor 1:4-5


31 dec. 2019, WHO meddelas att 41 i personer dött i Kina av ny virussjukdom – den kommer kallas covid-19.

Till 26 mars 2020, har 20 834 personer dött – globalt.

Om alla i Kina dog 31 dec, har nu 240 personer dött per dygn – globalt. Om de i Kina dött tidigare – vilket är troligt – blir antal döda per dygn drastiskt mindre!

Nu vill jag inte negligera att döda per dygn idag är betydligt fler – ca 2000 per dygn. Men när du läser nedan, se det ur perspektivet av år, decennier och århundraden – gångna och kommande…

Under samma tid har över 13 miljoner barn under fem år dött -15 000 per dygn… – av fattigdoms relaterad vatten, mat och medicinsk brist – dag ut dag in, år ut och år in!

Jag hoppas och ber, att vi kristna skall vakna ur vår ynkedom! Är den ny telefonen nödvändig – den nya bilen, TV:n, den inställda resan osv?

Borde inte vårt “lidande”, som för de flesta av oss handlar oro och viss “försakelse”, få oss att tänka. Kan vårt “lidande” väcka oss till dessa barns överlevnad?

Vår tro får inte sitta i våra söndagskläder, utan i våra vardagsskor.