Den sataniska “treenigheten”

Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

Upp 20:10


Djävulen, vilddjuret och den falske profeten, tre motståndare till Gud och Guds församling. De två sist, kommer utkristallisera sig i ändetidens sista tid och bli djävulens framträdande aktörer. (Upp. 13:1-18)

Förutsättningen för deras “framgång” ligger troligen delvis i utnyttjande och styrning av media, ett för Gudsrikets framåtskridande, välsignat verktyg. Och att media redan – delvis – är infiltrerat av djävulen är nog ingen som förnekar.

Jag kan inte förstå det så att vilddjuret och/eller den falske profeten är dessa tekniker: ex www, satelliter eller chipp – som det ibland hävdas. Men de kommer troligen, i änden, bemästra dem fullkomligt i detalj.

Men låt mig lyfta ett varningens finger.

Hur dessa tre kommer att handla och verka återstår… Det kan visa sig redan i dag och är troligen uppenbarat inom några få år – inte fler, än vi kan räkna på våra fingrar.

Lås inte redan nu in djävulen, vilddjuret och den falske profeten i system, organisationer, religioner eller tekniker. Felaktig fokusering, ger dem lättvindigt och fritt utrymme att dolt verka bakom vår rygg.