Det sekulära samhällets agerande

Du kallar dig kanske kristen och litar blint på att myndigheterna i alla lägen har rätt och inte vilseleder medborgarna. Samma myndigheter är tydliga i sitt förnekande av Gud, genom sitt avkristnande av Sverige på alla plan. Ett sekulärt samhälle ställer sig över Gud och menar sig ha rätt att undertrycka Hans auktoritet.

På detta samhälle litar du, utan eftertanke, i frågor om vaccin, vaccin-pass och övervakning. 

****

Kanske bör du – som kristen – våga fundera “ett varv” till!