Djup frid

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?

Matt 6:24-25

_____

Djup frid, medan vi tar tar ansvar för dagen och morgondagen, är det möjligt? Jag är övertygad! Jag tror inte Jesus menar att vi skall strunta i saker och ting, men vi behöver lära oss välja. 

Vad är det vi månar? Självklart det som ligger oss närmast hjärtat. Vad som ligger där är delvis en viljesak. Vi riskerar alltid snärja oss!

Ofta gör vi det i oförstånd. Vi ger oss in i något utan att reflekterar över dess konsekvenser.

Vi sätter oss i sittuationer som kräver odelat engagemang. Sittuationen blir vår herre. Trots att den inte ens är en prick, i evighetens storhet.

Vi behöver vara medvetna inför vår val, kanske fatta genomgripande beslut för de sittuationer vi satt oss i. 

Vi kan aldrig tjäna både Himmelriket och världen.