Dopet – 2

Jesus – välsignad, barndöpt, eller…

När tiden var inne … tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren.

Luk 2:22

Men när och varför?


När tiden för deras rening var förbi… (v:22) De skulle även offra ett par turturduvor eller två unga duvor, enligt Herrens lag. (v:24)

Mose lag innehåller påbud om kvinnans rening i samband med barnafödandet. Hon anses vara oren och skall efter förlupen tid offra till Herren.

…förde de honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det var befallt i Herrens lag: Varje förstfödd son som öppnar moderlivet skall räknas som helgad åt Herren. (v:22-23)

Här är det lagen om den förstfödde sonen som träder in.

Påbuden om “reningen” och “den förstfödd” var grunden för Josefs, Marias och Jesu besök i Jerusalem och templet.

När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. (v:21)

Det finns – vad jag förstår – inget påbud om vare sig dop eller välsignelse av barn. Vers 21 ovan, pekar dock på en regel som finns avs barnet vid födelsen. Pojkar skulle omskäras! Men för kristna gäller den inte.

Forts. följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *