Dopet – 3

Barndop eller barnvälsignelse eller…?

Då sade Jesus: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som de.”

Matt 19:14


Allt man gör i tron på att laglydnad leder till sann rättfärdighet är farligt! Den tron leder oss bort från tron på Guds nåd.

Menar man att barndop, eller barnvälsignelse, är ett måste, för att barnet skall var omslutet av Guds nåd och kärlek, hamnar man fel! Då uppmålar man en egna väg, vilken aldrig leder rätt!

Det är, djupast sett, hjärtats mål med ett handlande som är avgörande. Allt som blir lag, och lag som blir “vägen”, är förkastligt och farligt. Medan det som sker som ett utlopp vid hjärtats ödmjuka knäfall inför vår levande Guds vilja, får en helt annan innebörd.

Därmed – vill jag mena – skall vi inte förringa barndopet, när vi ser det som en bön av tacksamhet och bön om välsignelse över barnet. Men om vi ser det som en nödvändighet, för att barnet skall kunna tillhöra och vara älskad av Gud – så som vissa kyrkorepresentanter och delar av kyrkohistorien stundtals framstället det – då är det en fariseism, som vi på det bestämdaste bör ta avstånd ifrån.

Gud älskar barnet – döpt eller välsignat eller…

Forts.följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *