Dopet – 4

Genom vatten – bildligt och bokstavligt

Israels barn gick rakt genom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem.

2 Mos 14:22


När vi betraktar Israels vandring genom havet, ser vi bakom dem Egyptens land, framför dem utbreder sig Guds. Det är som om havet blir en dopgrav – ser du ordets dubbla betydelse? Bokstavligt reser sig Guds utvalda ur “dopet” för att leva med Gud – världen lämnas och begravs.

Självklart kan vi på samma sätt se det renande badet som en förebild – det smutsiga lämnas, den renade människan stiger upp.

Jag tror aldrig vi fullt förstå dopets innebörd, men även om vi inte fullt förstår, måste vi ändå följa i lydnad. Det framläggs i NT flera exempel på hur dopet är självskrivet som följd av frälsningen – i några sammanhang sker det t.o.m. tidsmässigt omedelbar.

Dopet blir ditt och mitt personliga markerande!

Jag bekräftar att jag:

  • från denna stund, vänder mig från mitt gamla liv, mot mitt nya.
  • lämnar sällskapet med världen, för att göra sällskap med Jesus.
  • gör detta, inte på grund av egen förtjänst, utan på grund av Guds nåd.

Är du inte döpt? Skynda dig att överväga detta steg – i tror och lydnad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *