Dopet – en STOR del av ”vägen”

dop

När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad ska vi göra?” Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Apg 2:37 – 38

Jag har de senaste veckorna, jag tror det skett via Anden, fått dopfrågan ”utmålad för mig” som MYCKET CENTRAL, VIKTIG och AVGÖRANDE för svenska kristenhet IDAG. Dopet måste – med förnyad kraft – lyftas fram till den plats i den kristnes avgörelse process, som Gud vill.

I dag läser vi om hur religioner radikaliseras. Kristen tro behöver också radikalisering, men inte med negativa förtecken, utan med kärlekens och medkänslans. Två övergripande radikala satser i kristen tro är omvändelse och dop! Men vart har dopet förkunnelsen tagit vägen? Omvändelse och dop, är för kristenheten mer radikala än ngn religions teser och läror. Det våld som radikal islam och hinduism står för, är utslag av onda andemakters och människor hat och fientlighet – religiösa tolkningar som föder död och lidande. Vandringen på Jesu väg, som börjar med omvändelse och manifesteras med dop, är kärlekens yttersta radikalisering. En kärlek, som får sin kraft i Guds absoluta närhet.

Jag önskar att i svensk kristenhet, i olika forum, på allvar börjar samtal om dopet, en av de mest centrala frågorna av all. Ja, den ligger tom före frågan om Andens dop: ”DÅ…”, efter omvändelse och dop, ”… får ni den helige Ande som gåva”. När Sverige får en dopväckelse, blir kristens tro radikal och kristenhet blir trovärdig!

***

Vad betyder då dop?

Ordagrant betyder dop, baptisma, att doppa, med avsikt för att avlägsna ngt som förorenat – eller i vardagligt tal: Rengöra från smuts.

När Jesus talar om sin korsfästelse, talar Han om detta som ett dop, Mark 10:38-40. När Jesus dör och uppstår är det inte symboliskt – som dopet – utan högst påtagligt och verkligt. Han avlägsnar, genom sitt ”dop”, vår skuld, som hindrat (förorenat) vår möjlighet till en levande relation med Gud.

Omvändelse och dop är alltså oerhört centralt i en kristen människas liv. Omvändelsen sker i hjärtat och med vårt dop manifesterar vi att vi ikläder oss kraften av det dop Jesus genomled. Vi går ner i dopets vatten med den gamla människan och stiger upp ur det som en nya. Allt är ett radikalt manifesterande av delaktighet i Jesus död och uppståndelse – Jesus dop.

Dela eller skriv utShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *