Dopet – 1

Barn eller vuxen?

Då kom faraos dotter ner till floden för att bada… När hon fick se korgen i vassen skickade hon dit sin slavinna för att hämta den. Hon öppnade den och fick syn på barnet…

Ur 2 Mos 2:5–6


Jag är barndöpt och vuxendöpt.

Jag betraktar mitt barndop som en välsignelse. Inget jag förnekar eller förkastar. Men mitt vuxendop är min medvetna handling. Med mitt vuxna dop valde jag att utrycka min önskan att få träda in i Guds vilja för mitt liv.

När jag som 15-åring svarade ja på frågan om att bli döpt, var jag inte helt klar över vad det innebar. Min förståelsen har vuxit med åren och jag önskar att jag haft den redan då. Då hade dopet fått en än djupare innebörd.


Man kan ana att Gud initierar dopets betydelse redan med Mose – barnet som Gud, genom Faraos dotter, lyfter upp ur Nilens vatten. Han som räddas till liv, för ett mycket speciellt uppdrag: Att bokstavligt – och bildligt – förlösa Guds folk!

Fyrtio år skolas han i egyptiernas värd. Fyrtio år formas han av Gud i öknen. Fyrtio år lever han därefter som Guds redskap.

Allt börjar den dag han dras upp ur vattnet.

Notera: Namnet Mose betyder “den som lyfts ur vattnet”. Se även 2 Mos 2:10.

Forts. följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *