Dörrvaktaren

Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.”

Joh 10:1-5

Att Jesus är den gode Herden råder inte någon som helst tveksamhet om. Att vi är fåren – judar och icke judar som kommit till tro (Joh 10:17) – är heller inget att tveka på, men vem är dörrvaktaren? Den personen är inte oviktig – tvärt om!

Dörrvaktaren kan vara en ledare eller lärare, i den kristna gemenskapen, dörrvaktare vars uppgift att öppna enbart för Jesus och det Jesus vill ge fåren. Genom att se på hur dörrvaktaren sköter sin uppgift, kan vi se om han eller hon är rätt person för sitt uppdrag.

Dörrvakten släpper inte in någon annan än Jesus Kristus, inte någon Muhammed, eller någon annan guds profet. Han eller hon släpper inte heller in andra läror än Guds Ordets och Jesu löror – även om de kallas kristna och är illfundigt inslingrade i lösryckta Bibelord som omtolkats .

Idag finns tyvärr många dörrvaktare som inte vågar stänga dörren, utan låter den stå på glänt. Som räds påtryckningar eller till och med konspirerar med påtryckarna.

Detta är något vi varnats för av Jesus själv, ex i Matt 24. Han varnar för vilseledare, bedragare och att bli förförda. Hur kan Guds barn förföras? Jo, genom att tillåta svaga dörrvaktare. De är försiktiga, demokratiska och mer lyhörda för opinionen, än för Gud.

Jag vill avsluta med att citerar Andens Ord, som är Guds Ord – här förmedlade av Paulus:

Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.

Rom 16:17

Dörrvaktaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen