Du är efterlängtad

I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er?

Joh 14:2

I dag har jag åter igen en spec hälsning. Du tänker: Finns det plats för en sådan som mig?

Ja, det finns plats! Jesus Kristus har en plats avsedd just för dig. Du är efterlängtad, väntad och din längtan var besvarad redan innan du själv var medveten om den.

Känn ingen tvekan, känn ingen oro! Jesus har spanat efter dig i många år och vägen är förberedd sedan läng. Den var förberedd för dig innan du ens var född.

Personligen – som förmedlare av denna hälsning – önskar jag dig Guds välsignelse!