Du är Guds vilja

Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet, något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder…

1 Kor 12:22–24
_____

Känner du dig mindre värd? Upplever du din uppgift mindre värd? Tycker du rent av att du saknar uppgift? Texten är till dig!

Den människa som “känner” sitt eget värde, saknar kanske Andens värde? Ty i Guds Andes värld är det Anden som ger oss sitt värde och funktion. Därmed blir vi utan berömmelse. Ja, om vi känner oss värda berömmelse bör vi se upp: Vi vår aldrig ta ära från Gud!

Vad är då din och min kallelse. Hur är vi i Guds vilja utan att var “erkända”?

Gud skapade dej för att älska dig, ha gemenskap med dig och få din kärlek som gensvar. När du läser Guds Ord, ber och är still inför Honom, då är du – Guds vilja!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *