Dubbelriktad kärlek

“Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.” 

Joh 14:15

Texten är lätt att binda samman med med “det största och första budet” enligt Matt 22:37: “Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.”

Skall vi spetsa till liberalteologins tanke – som idag starkare än någonsin präglar kyrkans förhållande till världen – innebär den att Gud älskar oss så mycket att allt är tillåtet. 

Vi tar oreserverat och nästan krävande emot Guds kärlek. Men är det så en kärleksrelation fungerar – enkelriktad?