Dubbelt medborgarskap

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Matt 6:24

_____

I våra dagar, med vår tids ordning, söker många dubbelt medborgarskap. Som frälsta söker vi inte dubbelt medborgarskap, vi lever redan i det. Den dag vi låter Jesus Kristus föda oss på nytt, erhåller vi dubbla medborgarskap – i världen och i himmelriket

Medan dubbelt medborgarskap i nischer av världsriket kan innebära lockelser, måste vi, som frälsta, vara observanta på dess motsats. Vårt medborgarskap i världen, får aldrig locka oss till åsidosättande av medborgarskap i himmelen. 

Vi kan inte fullödigt tjäna två herrar som står i konflikt med varandra. Antingen tjänar vi den ena eller den andra! Vi – skall tjäna himmelrikets Herre – i denna världen!

Vi lever – som frälsta – i världen en kort tid, men har ett evigt, oersättligt uppdrag och budskap. Låt oss inte lockas att ta till oss världen, utan ge världen Jesus Kristus.