En gråzon är inte möjlig!

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 

vers 9 ur 1 Joh 1:5-10


“Men helt perfekt kan väl ingen vara?” En retorisk fråga där det enkla svaret är: “Nej!”

Men inför Gud kan ändå aldrig det ickeperfekta bli det slutliga. “Gud är ljus” och en samexistens med mellan mörker och Guds fullkomliga ljus, inte är möjlig. Dvs en gråzon går inte att permanenta inför Gud. 

Där för måste vi vandra i Guds ljus var dag. Låta oss genomlysas, avslöjas och söka kraft att bekämpa mörkret – inte viljelöst acceptera det.