En omtanke inför ett mycket allvarligt läge

Klicka på bilden nedan! Det är en länk till ett – som jag upplever – sant och viktigt tilltal!

Ha detta klart för dig, inför framtiden – ta emot det som en omtanke, inte hot:

Vi kan inte ändra på det som skall ske, men vi kan ändra på hur vi förhåller oss till Herren. Vår personliga gemenskap med Herren kan varken Herren själv eller andra förändra åt oss. Den är det bara vi själva – var och en – som med Herrens hjälp, kan styra om.