Enhet i tron

Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet…

Fil 1:276


Evangelium är glädjebudet om den fullkomnade nådens väg!

Detta “fullkomnande” skedde då Jesus Kristus offrade sig – dog och uppstod. På denna grund får vi var och en, personligt, bygga ett nytt och fullkomligt liv – AMEN!

Så enkelt och så okomplicerat! Men samtidigt så oförklarbart och komplext!

Vad hände för snart två tusen år sedan? Hur kan en, ta miljarders straff på sig? Vad är detta för “process” som sker, när tron förvandlar en evighet av helvete till en evighet av himmel?

Vi behöver inte förstå allt. Vi behöver inte fördjupa oss i teologi eller ägna oss åt liturgi.

Vi behöver inte radband, rökelser, “Ave Maria” eller rosenkransböner. Vi får aldrig, aldrig, låta någon eller något bli medlare mellan oss och Guds ende Son!

Vår tro – på Jesus Kristus – tar oss hela vägen fram, för att komma tillbaka, till Gud!