Ensam med Gud

Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.

Matt 24:6

Under en längre tid har en fråga gnagt i mina tankar. En fråga och en uppmaning som jag haft svårt att sätta ord på.

I gårdagens inlägg på Facebook, delade Carmelia några personliga ord om: “Tio dagar”. Jag tolkar det så att hon inte ville adressera dem som profetiskt tilltal från Herren till oss – men hon fått dem och ville ändå dela dem med oss.

Idag, under min bönestund, kom tankarna ganska tydliga – kopplade till dessa “tio dagar”. Låt oss inte spekulera för mycket om kommande militära attacker. Även om sådana kan ske. Utan “tio dagar” – i mina tankar – syftar på en tid för uppvaknande, inför en tid av “frånkoppling”.

Är vi så förberedda och trygga med Gud,
att vi ropar “Halleluja” även utan uppbackning av andra?

Är vår kommunikation med Gud så stark och levande att den inte svajar utan ständiga inputs från bloggar, Facebook och annan kristen media? Är vi mogna att förlita oss HELT på Gud?

Om all teknisk kommunikation, mellan oss och vår Andliga syskon bryts och vi bara nås av negativa och destruktiva rykten. Har vi frid och trygghet i Herren också då?

Stärk din tro med Bibelläsning och bön. Inte bara som en yttre formsak, utan med ett inkännande och en inlevelse – som har sin grund i ditt hjärtat. Försök vara ensam med Gud och lär dig lita på Hans närvaro och förbli trygg – vad som än händer.