Ett levande hopp

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.

1 Pet 1:3-5

Tänk vad gott, att i tider av oro kunna hälsa varandra med budskapet ovan.

Nej, jag blundar inte, tidningsrubrikernas budskap är definitivt närvarande. Men de äger inte sista ordet! Medias budskap är oro och mörker, men vi vet vad som väntar – vi som bekänt Jesus Kristus som vår Herre.

Vårt hopp står inte till dött material och en sönderfallande värld, utan till en evigt levande Gud och Fader.

Vi möter motgångar och lidanden, som alla andra, frälsningen är ingen fribiljett från vad människor får möta. Men dessa motgångar och lidande är inte slutet, de vara en kort stund. Är en kort passage på vår väg till himmelrikets evighet. 

Vi har “ett arv som aldrig kan förstöras…!”