Ett stort uppvaknande

Från Facebook hämtar jag och förmedlar detta, som enligt uppgift kommer från David Wilkerson 1968.


“I see a plague coming on the world, and the bars, churches and government will shut down. The plague will hit New York and shake it like it has never been shaken.

The plague is going to force prayerless believers into radical prayer an into their Bibles, and repentance will be the cry from the man of God in the pulpit. And out of it will come a third Great Awakening that will sweep America and the world.”


Översatt blir det ungefär…


“Jag ser en pest komma över världen och barer, kyrkor och regering kommer att stängasner. Pesten kommer att drabba New York och skaka platsen som platsen aldrig har skakats.

Pesten kommer att tvinga ljumma troende till radikal bön och Bibelläsning, och omvändelse kommer att vara ropet från gudsmannen i predikstolen. Och ur detta kommer ett tredje stort uppvaknande, som kommer att överfara Amerika och världen.”