Evangeliets framgång

De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde: från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop, och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden.

Apg 8:4-8

Det finns en viktig sanning och tröst i berättelsen om församlingens förföljelse genom århundradena.

I skeendet ovan, har församlingen i Jerusalem nyss splittrats genom den förföljelse som skett där. Detta, som först kom se ut som en katastrof, blir i själva verket en startpunkt för något nytt en ny era i missionerandet.

Gud följer med sin barn ut och manifesterar sin gemenskap med dem genom under, tecken och en växande skara frälsta.

Låt oss därför inte vara rädda!

Gud gick med dem då. Gud gick med oss igår, går med oss idag och går med oss i morgon!