Fadern i Hjälparen

Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva.

Joh 14:18-19

En kort tid efter orden ovan, rycks Jesus upp till himmelen och Hans jordiska kropp tas ifrån oss. Men Gud är ändå hos oss. Vi “ser” Honom inte i form av en jordisk fysisk kropp, utan vi “ser” Honom i form av Anden – Hjälparen.

Vi är aldrig ensamma!