Farlig inställsamhet

Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Matt 5:11–12


Hur vill vi människor skall betrakta oss? Hur presenterar vi vår tro och Jesus?

Rättar vi in oss i ledet? Ler och nickar samtyckande i personliga samtal och samhällsdebatter. Formar vi o förmedlar en bild av Jesus för att själva passa in, bli omtyckta o accepterade?

På den fråga måste nog tyvärr många av oss svara “ja”. Här begår vi en dubbel synd:

  • Vi faller personligt för världens tryck och vår egen ynklighet.
  • Vi uppmålar därmed en falsk bild av Jesus – det är ytterst allvarligt!

Profeterna Jesus talade om backade aldrig! Framför allt tror jag det berodde på att de bar på en genomsyrande gudsfruktan – inte rädsla, men respekt och vördnad – de förneka aldrig vad Gud befallt dem tala o göra.

Jesus är Guds röst! Är det då rätt att forma den rösten inställsam och timid, för att måla en Jesus vi lättvindigt kan följa – utan uppoffring?

Den frågan, måste vi ta tag i, o ställning till, inför tiden som kommer!