Fattig i Anden

Saliga är de som är fattiga i anden, för dem hör himmelriket till.

Matt. 5:3

_____

Var är det att vara fattig i anden?

Fattiga i anden, är de som dagligen bekänner sin konkurs inför Jesus. Dessa som inser att i sig själva äger de inget inför Gud och böjer sig inför detta.

De låter sitt ego död – korsfästa med Jesus – för att i kraften av Hans uppståndelse, med full tillit till Honom, träda fram inför Gud.

I de fattigas ande finns inte rum för något eget. Det egna är resultat av ormens övertalningsförmåga, något som alltid står i vägen för Gud och Guds kraft.

Att bli och förbli fattig i anden. Att ta sitt kors på. Detta är att förneka sin egen förmåga att nå Gud. Att korsfästa sitt ego. Att bara öppna, att låta Gud nå fram och utföra Sitt verk.