Fem, två eller en – talenterna

En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent, åt var och en efter hans förmåga. 

Matt 25:15


Vad har du och jag fått att förvalta? Har vi fått mycket, “normalt” eller lite?

Av bibelstället ovan förstår vi att det är inte avhängigt av hur mycket vi fått att gör, som en gång kommer att tillräknas oss, utan vad vi gjorde med det vi fått.

Vi förstår också att det faktiskt handlar om vår förmåga att förvalta. Vi har förmågor, givna gåvor och möjligheter, med vars hjälp vi skall förvalta det Herren gett oss. När Jesus ger oss vår talent, ger Han oss inte ett uppdrag vi är oförmögna att hantera. Han brukar oss i proportion till oss själva. Till vår hjälp har Han lovat ge oss Guds Helige Ande.

Vi behöver alltså inte vara rädda att misslyckas. Vårt uppdrag är avhängigt av vår förmåga. Där vår förmåga når sin begränsning, fyller Han på. När vi är i vårt uppdrag och det syns omöjliga för oss, griper Gud med sin kraft in fyller, vad vi inte kan fylla.

Men låt oss aldrig glömma: Om vi aldrig börjar gå, kommer vi inte heller aldrig… Se inte på vad andra gjort och gör – utan vad du kan göra.