Flöde av levande vatten

Den ständiga gemenskapen (kommunicerandet) med Fadern och Jesus är ett flöde av levande vatten – den är också en “markör”. Kan vi inte dela det vi gör med Dem, vad är det då vi gör…?

“Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig.”

Ur Joh 14:10-11

“Men den som dricker¹ av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.”

Joh 4:14

Två vattentunnor, som är sammankopplade med rör i botten, kallas “kommunicerande kärl”. De kan vara av olika storlekar, men kommer att få samma nivå. Fyll det ena, töm det andra. Nivå kommer alltid vara samma. Ett stort och ett litet kärl, är på detta sätt – trots många slående olikheter – ett.

Genom att i Anden vara förenade (kommunicerande) med Fadern och Jesus, är vi ett med Dem. Vi har ett ständigt flöde av levande vatten i livets alla situationer.

1) Notera att Jesus säger dricker, inte druckit – det sker i ständig nutid.