Fokus här ock nu

Jag fick till synes lösryckta tankar. Kladdade ned dem på ett papper.
Ord för ord i ordningen de kom, utan tanke på vad de bildade….

***

Vad gör vi med vår tid,
väntar eller verka?

Vad väntar vi på,
Herren eller händelser?

Att ha vårt fokus på denna dag, 
innebära att denna dag inte är en förlorad dag,
när vi ser tillbaka på den i morgon.

***