Förändra Ordet eller oss

Läs gärna:
2 Tim 4:1–4

…Den tid ska komma, då de inte ska tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.…

2 Tim 4:3


Att låta den Helige Anden få plats i vårt liv, handlar inte om att enbart be och förvänta sig att Gud skall göra något “magiskt” med oss, utan också om vad vi själva vill och möjliggör.

Det innebär att vända synden ryggen – övervinna kroppens och själens begär – och genom ett helgat liv ge utrymme för Andens verk.

Vi slutar viljelöst och lättvindigt be Gud: “Göra oss till…!” Vi jobbar med oss själva, utifrån Hans redan givna anvisningar och mål!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *