Förankrad i tron på Jesus

Jesus steg i båten, och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. De kom då fram och väckte honom och sade: “Herre, rädda oss, vi går under!” Han sade till dem: “Varför är ni rädda? Så lite tro ni har!”

Matt 8:23-26

Berättelsen kan först uppfattas som en anklagelse från Jesus: “Så liten tro ni har”. Men är det en anklagelse Han kommer med, eller är det i grunden en uppmuntran. 

“Bättre kan du!”, säger vi ibland till någon som är på väg att ge upp. Det kallas för att peppa någon, inför något som sträcker sig lite längre än det personen normalt förväntas klara.

När Jesus säger: “Så liten tro ni har.” Hör jag hur Han uppmuntrar dem att vara lugna, att lita på Honom. Att inte genast tro det värsta, utan först gå till Honom – trons ankare.